Muzyka Miejsca

Sejneńską pracownię Muzyki Miejsca tworzą uczniowie polskich i litewskich szkół, muzycy i artyści wizualni związani z Ośrodkiem i Fundacją Pogranicze. Działania pracowni od lat skupione są na poszukiwaniu nowych, dźwiękowych form opowieści o miejscu. W 2024 roku, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzyka Miejsca rozpoczęła podwójny cykl warsztatów, koncertów i spotkań poświęcony nowoczesnej sztuce dźwiękowej. Codzienne działania pracowni oparte na wspólnych eksperymentach muzycznych, improwizacji, ale i pracy w terenie, nauce słuchania otaczającego nas świata i nagrywaniu dźwięków własnego miejsca, spotkają się z techniką i rzemiosłem młodych artystów nagrań terenowych, muzyki drone, ambient czy elektroakustycznej. 

Muzyka Miejsca pod opieką zaproszonych gości opracuje wielowarstwową, dźwiękową mapę Sejn i okolic dedykowaną smartfonowej platformie Echoes. Punkty na mapie zabrzmią z jednej strony w swojej teraźniejszości, nagranej tu i teraz, zmiennej zależnie od artysty prowadzącego warsztat, formie, a z drugiej przywołają też pamięć dawnej audiosfery naszego pogranicza, nagłaśniając opowieść-wspomnienie starszych mieszkańców regionu czy tworząc przestrzeń na dźwiękowe fantazje, inscenizacje świata i miejsc już nieistniejących. Warstwy mapy zostaną splecione skomponowaną wspólnie w pracowni muzyką instrumentalną.