Muzyka

Tak jak i dawniej, tak i dzisiaj muzyka odgrywa bardzo ważną rolę w życiu. Powszechne jest komponowanie i składanie już gotowych dźwięków na domowych komputerach, do których dodaje się tekst będący zapisem własnego widzenia i opisu rzeczywistości, relacji pomiędzy ludźmi, wyznawanych wartości i odniesień do najistotniejszych spraw ludzkich. Często są te teksty przesycone ostra krytyką i rozgoryczeniem wobec świata. Chcielibyśmy, aby stworzony przez nas przekaz muzyczny był związany z miejscem naszego urodzenia i życia, ażeby słowa Jestem Stąd były z jednej strony bardziej uzasadnione przez głęboką świadomość przeszłości kulturowej, jak również przez wyczucie i odwołanie się do sytuacji współczesnej. Zależy nam, by młodzi ludzie z Sejn mieli szansę na twórcze spędzenie wolnego czasu, by stworzyć możliwość twórczej ekspresji i prezentacji swych zainteresowań. Brzmienie Muzyki Miejsca ma być w całości ułożone i wykonywane przez młodych Sejneńczan, już wcześniej zaangażowanych w różne projekty muzyczne. Ma ono odwoływać się do tradycji wielokultorowego sąsiedztwa Polaków, Litwinów, Rosjan, ale też tych, po których pozostały już tylko ledwo czytelne ślady – Żydów i Niemców. Znakiem współczesnym, w szczególności, będzie konkretne określenie Swego Miejsca - dzielnicy, domu, ulicy, podwórka w atmosferze powszechnego tutaj bezrobocia czy ideału wyjazdu w poszukiwaniu lepszego życia. Z założenia, to polifoniczne brzmienie ma się opierać na nowoczesnej estetyce muzycznej i wrażliwości młodych twórców.

Momentem decydującym warsztatów będzie spotkanie młodzieży z mistrzami (patrz: Ziomkowie), którzy poprowadzą zajęcia mające zbudować na bazie mocy energii i ekspresji młodych muzyków dzieło mające jak najlepszą artystyczną jakość. Chcemy się spotkać m.in. liderem i współzałożycielem najważniejszych zespołów białoruskiej muzyki współczesnej, która w obecnej sytuacji na Białorusi wzbudza ogromny polityczny, kulturalny i społeczny rezonans. Zapraszamy przedstawicieli młodej litewskiej grupy jazzowej z Wilna, ażeby zaaranżować na nowo strarolitewską sejneńską pieśń. Tradycje muzyki żydowskiej, które brzmiały w Sejnach chcemy odnowić z muzykiem żydowskiego pochodzenia, który urodził się w San Francisco w Stanach Zjednoczonych a pracuje nad skomponowaniem nowych brzmień opartych na tradycjach klezmerskich w Berlinie. Nad wszystkim będą czuwać młodzi artyści z Warszawy, która jest miejscem, gdzie obecnie powstaje żywy i inspirujący nurt nowoczesnego brzmienia tego miasta. Powstaje szereg pomysłów angażujących społeczność lokalną, a przede wszystkim ludzi młodych.