Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami - 2006

TRATWA MUZYKANTÓW 
POMIĘDZY NOWYM JORKIEM A SEJNAMI 

EDYCJA III
16 – 26 czerwca 2006 

Tratwa Muzykantów jest projektem adresowanym do ludzi młodych i realizowanym w oparciu o młodzież. To odwołanie się do świata dziś nieobecnego, ale stanowiącego przecież część wspólnego dziedzictwa kulturowego miejsc, gdzie dzisiaj żyją młodzi ludzie dopytujący się o przeszłość. O przeszłość pytają również wnuki żydowskich emigrantów, którzy te miejsca opuścili. Ich ciekawości spotykają się w tych samych miejscach. To spotkanie, co najważniejsze dokonuje się w żywej przestrzeni kulturowej, nie ograniczonej do przeszłości.

W dniach 16 – 26 czerwca 2006 roku Fundacja Pogranicze i Ośrodek “Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach zrealizowała kolejną edycję międzynarodowego spotkania wybitnych muzyków klezmerskich ze Stanów Zjednoczonych z młodymi muzykantami z krajów Europy Środkowowschodniej. Projekt pod nazwą “Tratwa Muzykantów – pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami” odwoływał się do wspólnego dziedzictwa kulturowego narodów Europy Środkowowschodniej, którego integralną częścią była, dziś już prawie nieobecna kultura Jidysz.

Dotychczasowe spotkania miały charakter warsztatów muzycznych. Odbywały się koncerty i prezentacje biorących w nich udział muzyków. Koncert finałowy wieńczył dziesięciodniowe poszukiwania artystyczne.

W tej edycji poszerzyliśmy formułę Tratwy o udział grupy młodych ludzi zainteresowanych kulturą Jidysz i historią Żydów Środkowej Europy. Grupę seminaryjną poprowadził profesor Michael Steinlauf z Gratz College z Philadelphii (USA, specjalista od literatury i teatru w języku Jidysz). Obok cyklu wykładów prezentowane były filmy dokumentalne i archiwalne. Program seminarium wzbogacony był udziałem w koncertach i spotkaniach muzycznych odbywających się w ramach projektu.