Pracownia Motyla w Podróży, rytm, 22 kwietnia 2024.

Podczas zajęć 22.04 w pracowni Motyla w Podróży grupa ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach pracowała nad rytmem.

Na początek wykonaliśmy kilka ćwiczeń rytmiczych klaszcząc i tupiąc, a następnie próbowaliśmy odtworzyć nasze rytmy ruchem całego ciała. Kolejnym etapem było zapisanie rytmu na kartce, każdy w taki sposób w jaki czuje. Powstały barwne obrazy składające się z lini i kształtów, które następnie zinterpretowaliśmy wokalnie.
Pozostając przy śpiewie wykonaliśmy ćwiczenie wokalne z misą tybetańską pochodzące ze zbioru Deep Listening Pauline Oliveros.
Zajęcia zakończyliśmy zabawą w której musieliśmy zaufać zmysłowi słuchu; z zamkniętymi oczami podejmowaliśmy próbę odnalezienia naszej pary, która przywoływała nas ustalonym wcześniej "sekretnym dźwiękiem".
Do zobaczenia za tydzień!

Zajęcia prowadzi Magdalena Barszcz
Fotografie: Piotr Myszczyński