Kaunas Cantata - monumentalna kompozycja z udziałem Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego.

Afisz wydarzenia

W sobotę 1 października odbyła się prapremiera koncertu - oratorium - widowiska "Kaunas Cantata", która była uświetnieniem Kowna jako Europejskiej Stolicy Kultury w 2022 roku. Twórcami monumentalnego dzieła jest kompozytor z RPA Philip Miller i architektka przestrzeni, znakomita artystka z Wielkiej Brytanii, Jenny Kagan.

W dźwięki muzyki wplecione są opowieści o trudnej historii XX wieku, historii miasta Kowna, przez które boleśnie przetoczył się walec historii. Oczywiście, nie brakuje słów i muzyki przedstawiających miłość, bliskość i przyjaźń. Solistkami koncertu są Ci, którzy przeżyli ten trudny czas nazizmu i komunizmu i holokaustu w Kownie, Bella Shirin i Violeta Rakauskaite-Shtromas.

Dyrygentem ogarniającym ten wielki zespół wykonawców jest maestro Karolis Variakojis.

Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego wspomagana przez Alicję Sak-Chmielewską na akordeonie i dyrygenta Radka Nowickiego, grającego też na saksofonie altowym zajmuje jedną z platform wykonawczych w zespole.

Niezwykle ważną w całym widowisku muzycznym jest architektura przestrzeni autorstwa Jenny Kagan, znanej nam wcześniej znakomitej artystki z Wielkiej Brytanii, kuzynki naszej Ireny Veisaite. Wszyscy wykonawcy, zespół Orkiestry Klezmerskiej z Sejn, Kowieńska Orkiestra Symfoniczna, zespoły ludowe z Litwy, śpiewaczki sutartine, 2 wielkie chóry i chór dziecięcy - wszyscy mają miejsca na specjalnie zbudowanych platformach scenicznych, chóry umieszczone na okalających przestrzeń trybunach. Pomiędzy platformami - otoczona obrazem z ekranów, śpiewem chórów i dźwiękiem instrumentalistów - znajdzie się publiczność, która będzie mogła poruszać się pomiędzy platformami scenicznymi.

Ważne jest miejsce wydarzenia - największa zamknięta sala widowiskowa Litwy - hala znakomitego zespołu koszykarskiego - Żalgirysu Kowno.

Serdecznie zapraszamy! Bilety są ciągle w sprzedaży, zapraszamy na strony organizatora:

Strona Kaunas 2022.