Tratwa Muzykantów - Nowa Generacja 2010

TRATWA MUZYKANTÓW 
13 - 19 czerwca 2010 Nowa generacja 

“Tratwa muzykantów” to spotkanie świata kultury żydowskiej z jej nowoczesnymi kontekstami i wcieleniami. Spotkanie przede wszystkim muzyczne, ale zawsze wzbogacane o wystawy sztuki i fotografii, wieczory literackie, projekcje filmów, wykłady i dyskusje. Od początku, czyli od roku 2001 przyświecała jej idea poszukiwania nowych horyzontów i eksploracji innych przestrzeni artystycznych niż tylko tradycyjna, zakorzeniona w przeszłości. Dlatego „tratwa” – platforma twórczego spotkania zmierzająca ku innemu brzegowi, zawsze w drodze. Początkowo kierunek tej podróży wyznaczał wektor „pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami”. W ten sposób symbolicznie zaznaczone zostały na mapie podróży zarówno miejsce, gdzie odrodziła się muzyka klezmerska, jak i miejsce, w którym ta muzyka pogranicza – czerpiąca wiele ze współistnienia z innymi kulturami, w tym ruską, polską, rumuńską czy cygańską – miała swe korzenie. Do Sejn przyjeżdżali wtedy amerykańscy muzycy, mieszkający głównie w Nowym Jorku, potomkowie żydowskich emigrantów z Europy Wschodniej, którzy miejsca urodzenia swoich rodziców czy dziadków znali tylko z opowieści rodzinnych. Dzięki „tratwie”, często po raz pierwszy poznawali okruchy świata, w którym zrodziła się kultura jidisz wraz z muzyką klezmerską, której graniu się poświęcili, twórczo łącząc ją z innymi nurtami muzycznymi, takimi jak jazz czy hip-hop, dzięki czemu nabierała nowych brzmień i ciągle pozostawała żywa. Klezmerzy zawsze byli ludźmi pogranicza, trudno sobie więc wyobrazić aby w Ameryce pozostali głusi na twórcze współistnienie z muzycznym sąsiedztwem. Uczestnikami prowadzonych przez nich warsztatów i wykładów byli muzycy z krajów Europy Środkowowschodniej – z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji, Rumunii czy Węgier – których „tratwa” zabierała w podróż do świata przed Zagładą, do muzyki dziś prawie całkowicie nieobecnej w ich pejzażu kulturowym, a która przecież jeszcze niedawno stanowiła istotną część duchowości miast i miasteczek, w których wyrastali... 

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Więcej informacji na oficjalnym blogu Tratwy Muzykantów

Patronat medialny


Więcej o tej edycji na tratwianym blogu TUTAJ