Pogranicze w Europejskiej Sieci Pamięci i Solidarności

10 Europejskie Sympozjum „Pojednanie: długa i kręta ścieżka”, Trinity College w Dublinie

1 - 3 czerwca 2022 - udział Weroniki Czyżewskiej-Poncyljusz w 10 europejskim Sympozjum poświęconym pamięci zatytułowanym „Pojednanie: długa i kręta droga”, Trinity College w Dublinie

Panel

2 czerwca 13.00 - 15.00 : Studia przypadków: „Drogi do pojednania – praktyki projektowe”

Celem tegorocznej edycji Sympozjum była dyskusja nad znaczeniem i rolą pojednania w kontekście zarówno historycznych, jak i współczesnych europejskich konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych.

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność wspiera dialog o historii Europy XX wieku, organizując takie projekty jak: konferencje, warsztaty i wizyty studyjne, a także wystawy i publikacje. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju europejskiej kultury pamięci w duchu wzajemnego zrozumienia.

ENRS