Rezydencja DisTerrMem w czerwcu i lipcu: Nina Parish

Nina Parish, photo by Wiesław Szumiński

16 czerwca - 13 lipca - rezydencja w Krasnogrudzie Niny Paris uczestniczki projektu DisTerrMem.

Fundacja Pogranicze gościła Ninę Parish profesor nauk francuskich i frankofońskich na Wydziale Literatury i Języków Uniwersytetu w Stirling, pracownika naukowego na Uniwersytecie w Bath. Nina Paris zajmuje się reprezentacjami trudnej historii, doświadczeniami migrantów i wielojęzycznością w przestrzeni muzealnej. Od 2016 r. do marca 2019 r. była członkiem finansowanego przez UE zespołu UNREST w ramach programu Horyzont 2020, pracującego nad innowacyjnymi praktykami pamięci w miejscach traumy, w tym w muzeach wojennych i masowych grobach (www.unrest.eu). Jest również ekspertem w dziedzinie badań interakcji między tekstem, a obrazem we współczesnych studiach francuskich. Jest autorką wielu publikacji na ten temat, w szczególności o poecie i artyście wizualnym Henri Michaux.

Nina Parish na temat swojego pobytu w Sejnach i Krasnogrudzie: "Miesiąc, który spędziłam w Fundacji Pogranicze, przebywając na terenie Dworu Miłosza w Krasnogrudzie, był bogaty w odkrycia.

Przeszłam szybki kurs poznawania historii tego polsko-litewskiego pogranicza, która jest tak istotna dla pracy, jaką wykonujemy w ramach projektu DisTerrMem, ale także zrozumienia idei leżących u podstaw praktyki rozwijanej przez Krzysztofa Czyżewskiego oraz zespół Pogranicza.

Obejrzałam "Kroniki Sejneńskie", poznałam bogatą wielokulturową i wielojęzyczną historię tego małego miasteczka przed II wojną światową. Miałam ogromny przywilej rozmawiania z różnymi pokoleniami zaangażowanymi w tworzenie i wystawianie tego spektaklu i uderzyło mnie to, jak trwały wpływ na ich życie miało uczestnictwo w tym projekcie. Ukołysała mnie odurzająca muzyka tworzona przez Orkiestrę Klezmerską Teatru Sejneńskiego w Białej Synagodze.

A przede wszystkim przypomniało mi się, jak ważna jest lokalność, wspólnotowość, życzliwość i powolna praca nad poezją".