Rusza Beyond Borders Academy

BBA

Beyond Borders Academy to wspólna inicjatywa czterech organizacji: Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Pogranicze, Stowarzyszenia Folkowisko i Fundacji Szkoła Liderów. Jej celem jest przygotowanie aktywnego środowiska młodych ludzi z Ukrainy, Białorusi i Polski do budowania nowych relacji i współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Założenia projektu

Inicjatorzy Akademii stworzą przestrzeń do działania dla młodych osób, które pomimo trudnej sytuacji w swoich ojczyznach, chcą aktywnie działać na rzecz innych. Podstawą jest lokalny obszar, jednak docelowo, akademia zakłada poszerzenie horyzontów uczestników do regionalnej perspektywy i międzynarodowych partnerów.

- Chcemy budować kapitał społeczny i inicjować działania na rzecz wspólnoty w Europie Środkowo-Wschodniej – mówią inicjatorzy projektu.

Cel Akademii

Beyond Borders Academy to cykl studyjno-szkoleniowy, który przygotuje młodych ludzi z Ukrainy, Białorusi i Polski:

• do pełnienia ról liderskich i skutecznego działania społecznego;

• do wprowadzania zmian w swoich środowiskach;

• do nowej jakości w działaniu społecznym;

• do współpracy i współdziałania w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.

Program przeznaczony jest dla osób, które:

• mają 18-26 lat;

• mają przynajmniej roczne doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej lub pracy projektowej;

• są zainteresowane działaniem międzynarodowym;

• mają poparcie organizacji lub środowiska, na rzecz którego działają;

• posługują się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

Organizatorzy zapraszają do programu osoby z Polski, jak również z Białorusi i Ukrainy — także te, które są aktywne poza granicami swojego kraju, ale działają na rzecz społeczności białoruskiej bądź ukraińskiej.

Jak pracujemy?

— Zajęcia mają charakter warsztatowy. Prowadzimy je aktywnie, korzystając z doświadczenia osób uczestniczących. Proponujemy gry szkoleniowe, pracę zespołową, grupowe dyskusje, interaktywne prezentacje — są one punktem wyjścia do refleksji nad własną rolą liderską, nad swoim wpływem na innych i inspiracją do rozwoju lub zdobywania nowych kompetencji. Warsztaty pozwalają na ich praktyczne zdobywanie w sprzyjających warunkach.

Praktyczna część szkolenia to spotkania i warsztaty podczas wizyt studyjnych. Współpraca z tutorem podczas zjazdów i pomiędzy nimi pozwoli na wyciągnięcie wniosków ze szkoleń i wizyt i przełożenie ich na własną praktykę i zaplanowanie rozwoju liderskiego.

Po zakończeniu części szkoleniowej, uczestnicy BBA będą mieli okazję do wspólnej pracy podczas realizacji projektu, który razem przygotują – mówią inicjatorzy Akademii.

Zajęcia w ramach projektu będą prowadzone w języku angielskim.

Program szkoleniowy obejmuje:

• dwa intensywne pięciodniowe zjazdy połączone z wizytami studyjnymi w miejscach, które pokazują jak współpraca ponad czy między granicami może wyglądać. To w sumie 10 dni treningu przywództwa i współpracy w praktyce.

• dwa wydarzenia online:

— inaugurację programu, która wprowadzi w tematykę i sposób pracy w programie, pozwoli na spotkanie z inspirującym gościem – ekspertem w dziedzinie przywództwa i perspektyw dla regionu, da możliwość wstępnego poznania się wszystkim uczestnikom,

— warsztaty online pomiędzy zjazdami szkoleniowymi – wykłady i zajęcia poświęcone perspektywom Europy Środkowo-Wschodniej.

Mini-projekty

Po zakończeniu szkolenia w Beyond Border Academy inicjatorzy zaproszą uczestników do realizacji wspólnych projektów. Ogłoszony zostanie konkurs na mini-granty, czyli możliwość zrealizowania autorskiego projektu, który w pełni zostanie opłacony przez organizatorów. Projekty powinny obejmować np. takie zagadnienia, jak: edukacja, dyplomacja kulturalna, kultura i sztuka, lokalny rozwój społeczny, klimat/ekologia, współpraca ponadregionalna z różnymi grupami społecznymi.

Tutoring

Wzmocnieniem w pełnieniu ról liderskich i wsparciem w rozwoju liderskim jest dla uczestników programu praca z tutorem w małych grupach (tutoring grupowy). Podczas zjazdów szkoleniowych odbędą się 4 spotkania w grupach tutorskich na żywo oraz jedno spotkanie online pomiędzy zjazdami.

Ważne terminy

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 5 kwietnia 2023

Ogłoszenie listy osób przyjętych do BBA: 27 kwietnia 2023

Uroczysta inauguracja Beyond Borders Academy (spotkanie on-line): 24 maja 2023

Warsztat - Trening przywództwa i współpracy + wizyta studyjna w Gorajcu: 4 - 10 czerwca 2023

Warsztat on-line: 2 sierpnia 2023

Warsztat - Współpraca, projekt, przywództwo w praktyce + wizyta studyjna w Krasnogrudzie: 10 – 16 września 2023

Tutoring – spotkania: cztery podczas zjazdów szkoleniowych, jedno online w lipcu/sierpniu i jedno online na zakończenie projektu – grudzień 2023.

Konkurs na miniprojekty: wrzesień – grudzień 2023

Udział w programie jest bezpłatny. Wszystkie koszty udziału w programie pokrywają organizatorzy.