DisTerrMem - pobyty badawcze lato 2019

DisTerrMem - pobyty badawcze lato 2019

6 czerwca w Krasnogrudzie zaczęły pobyt badawczy kolejne dwie uczestniczki programu DisTerrMem.

Dwie antropolożki z Instytutu Archeologii i Etnografii Narodowej Akademii Nauk w Armenii: Dr Ruzanna Tsathurian i Profesor Hranush Kharatyan. Pobyt i praca w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie trwała przez miesiąc. W ramach działań projektowych rezydentki pisały o roli społeczeństwa obywatelskiego w pracy nad pamięcią spornych terytoriów w Europie i na Kaukazie.

18 czerwca do Krasnogrudy na pobyt badawczy przyjechał też Profesor David Clark z Uniwersytetu w Bath w Wielkiej Brytanii, który jest twórcą projektu DisTerrMem, badaczem, który zajmuje się studiami nad pamięcią i rolą praktyków kultury w społecznościach żyjących na terytoriach postkonfliktowych. Jego pobyt i praca w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie trwały do 11 lipca.

Badacze Ci interesujący się działalnością Pogranicza, korzystali z materiałów w Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza w Sejnach, prowadzili rozmowy z członkami zespołu Pogranicza i poznawali edukacyjną i artystyczną pracę pracowni Pogranicza.

Strona projektu