Changing Democracies

logo Changing Democracies

„Changing Democracies”, projekt zainicjowany przez Evens Foundation, bada, w jaki sposób żywa historia Europy może pomóc nam zrozumieć obecny kryzys demokracji.


Celem projektu jest przyczynienie się do budowy wspólnej przestrzeni europejskiej pamięci, w której możliwy stanie się przekaz i badanie historii i wspomnień komunizmu, dyktatur, oporu, transformacji, wojen i pokoju. aby lepiej zrozumieć, jakie procesy są potrzebne nowoczesnej demokracji do pełniejszej realizacji swoich obietnice i jak na różne sposoby można wyobrazić sobie aktywne i sprawcze obywatelstwo. Świadectwa te, zebrane przez lokalnych partnerów w ich społecznościach na całym kontynencie, zostaną zintegrowane w formie różnych rezultatów: interaktywna strona internetowa, film dokumentalny, pakiet materiałów edukacyjnych, wystawa itp. Te wyniki wspólnej pracy zostaną później zaprezentowane w całej Europie, ludziom, którzy nigdy nie doświadczyli życia w systemie niedemokratycznym, by wzmocnić dialog wokół demokracji - pomiędzy pokoleniami i kulturami.

W skład konsorcjum, utworzonego przez Evens Foundation i EuroClio, wchodzą organizacje z dziesięciu różnych krajów, w tym menedżerowie projektów, wydarzeń, administratorzy finansowi, historycy, badacze (w dziedzinie historii mówionej i pokoju), twórcy (w tym designerzy i producenci filmowi), dziennikarze, działacze na rzecz praw człowieka i edukatorzy (nauczyciele, edukatorzy nauczycieli, autorzy podręczników, edukatorzy muzealni i związani ze sztuką).

Projekt opiera się na badaniach każdego z partnerów, a także na ich wiedzy i doświadczeniu w pracy z różnymi odbiorcami. Partnerzy mogą porozumiewać się w 20 różnych językach, co jest kluczowym czynnikiem w tworzeniu szerokiego i zróżnicowanego zestawu indywidualnych historii.

Projekt rozpocznie się na poziomie lokalnym, a każdy partner będzie zbierał historie ze swojego regionu. Państwa biorące udział w projekcie – Belgia, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Chorwacja, Grecja, Czechy, Rumunia, Litwa i Polska – reprezentują prawie połowę UE i w przeważającej mierze stanowią miejsca o nieodległym doświadczeniu transformacji i przemian demokratycznych.

„Changing Democracies” to dwuletni projekt finansowany przez UE w ramach programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” (CERV).


Więcej informacji na stronie internetowej changingdemocracies.eu oraz Instagram.