Disputed Territories and Memory: Pathways to Agonism. Międzynarodowa konferencja w Kownie i Krasnogrudzie

DissTerMem - grafika konferencja

W dniach w Kownie i Krasnogrudzie 28-30 września odbędzie się międzynarodowa konferencja “Disputed Territories and Memory: Pathways to Agonism / Terytoria sporne i pamięć: ścieżki do agonizmu”.

Konferencja jest podsumowaniem trwającego od pięciu lat międzynarodowego programu Disputed Territories and Memory (DisTerrMem), a jej gospodarzami są Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie oraz Fundacja Pogranicze w Krasnogrudzie.

To właśnie stamtąd transmitować będziemy dla Państwa szereg paneli dyskusyjnych i wykładów, których szczegółowy plan znajdziecie pod tym linkiem:

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c853dc65-1755-36e0-a6bd-24fa8afa3c6e

Więcej informacji o programie DissTerMem oraz samej konferencji znajduje się w opisie wydarzenia.


Disputed Territories and Memory (DisTerrMem) to projekt badawczy finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”. Celem projektu było stworzenie forum współpracy i wymiany dla naukowców, pracowników organizacji obywatelskich i praktyków kultury z Polski, Armenii, Pakistanu i Wielkiej Brytanii, którzy zajmują się refleksją i praktyką w obszarze pamięci terytoriów i społeczności postkonfliktowych.
Inicjatywa ta, prowadzona jest przez naukowców z Wydziału Polityki, Języków i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu w Bath we współpracy z partnerami: Uniwersytetem Warsza
wskim i Fundacją Pogranicze, Armeńską Narodową Akademią Nauk, Fundacją Educational and Cultural Bridges, Forman Christian College z Pakistanu i Instytutem Wielkiego Księstwa Litewskiego w Kownie.

Zbliżając się do końca projektu, uczestnicy, delegaci zewnętrzni i zaproszeni prelegenci spotkają się na granicy litewsko-polskiej, W Kownie i Krasnogrudzie, aby przedyskutować wnioski wyciągnięte z tego przedsięwzięcia oraz planować kolejne przyszłe działania.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali m.in. 

Aurimas Švedas, profesor nadzwyczajny na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wileńskiego i zastępca dyrektora Litewskiego Instytutu Historycznego; 

Lusine Kharatian, ormiańska pisarka, antropolożka kultury i tłumaczka, przewodnicząca Komitetu Pisarzy Kobiet PEN Center Armenia; 

Siranush Aghajanyan, ormiańska artystka wizualna specjalizujący się w tworzeniu zaangażowanego społecznie street artu, 

Shahid Nadeem, pakistański dziennikarz, dramaturg, scenarzysta, reżyser teatralny i telewizyjny oraz działacz na rzecz praw człowieka, dyrektor Teatru Ajoka oraz 

Krzysztof Czyżewski, współzałożyciel i prezes Fundacji Pogranicze.

Wszystkie wydarzenia transmitowane on-line odbędą się w języku angielskim.

Udział w konferencji jest bezpłatny - linki do poszczególnych sesji znajdują się w pliku PDF z programem wydarzenia (http://bitly.pl/yga9n) .


We invite you to participate in the international online conference "Disputed Territories and Memory: Pathways to Agonism", which will take place on September 28-30, 2023. The conference is a summary of the five-year-long international Disputed Territories and Memory (DisTerrMem) program, and is hosted by the Institute of the Grand Duchy of Lithuania in Kaunas and the Pogranicze Foundation in Krasnogruda.

The event will be broadcast online on the Google Meets platform, and the detailed program of the event can be found at this link: 

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c853dc65-1755-36e0-a6bd-24fa8afa3c6e

The conference "Disputed Territories and Memory: Pathways to Agonism" aims to ignite profound reflections on a multitude of pathways that lead to agonism. It will explore diverse case studies from understudied regions from Eastern Europe to South-East Asia and beyond. The concept of the pathway integrates model-oriented and practice-driven approaches and inspires research on memory work and strategies for conflict management, guiding us along an array of promising directions.

Invited Speakers include Aurimas Švedas, Associate Professor at the Faculty of History of Vilnius University and Deputy Director of the Lithuanian Institute of History; Lusine Kharatian, Armenian writer, cultural anthropologist and translator, the Chair of Women Writer’s Committee of PEN Centre Armenia; Siranush Aghajanyan, a leading Armenian visual artists and art activist  specializing in creating street art mosaics, Shahid Nadeem, Pakistani journalist, playwright, screenwriter, theatre and television director, and a human rights activist, director of the Ajoka Theater, and Krzysztof Czyżewski, co-founder and president of Borderland Foundation who initiated the International Centre for Dialogue in Krasnogruda on the Polish-Lithuanian border. The conference will be live streamed and recorded.  To find out more about the event and to attend the online sessions, please consult the Conference Programme.

All events broadcast online will be held in English.

Participation in the conference is free of charge - links to individual sessions can be found in the PDF file with the event program: (http://bitly.pl/yga9n).

ABOUT PROJECT: 

Disputed Territories and Memory (DisTerrMem) is a groundbreaking project funded by Horizon 2020, the European Union’s most prominent research and innovation program. For the past four years, it has explored memory practices entangled with conflicts involving contested territories. Spearheaded by researchers from the Department of Politics, Languages and International Studies at the University of Bath, this initiative is led in collaboration with academic partners and civil society groups including the University of Warsaw and Borderland Foundation in Poland, The National Academy of Science, and Educational and Cultural Bridges in Armenia, Forman Christian College, Pakistan, and the Institute of Grand Duchy of Lithuania to investigate new, innovative strategies that facilitate peacebuilding  through the management of competing memories in non-conflictual ways. 

In recent years, a global surge in violent conflicts has sent shockwaves across the world stage. With societies increasingly polarised and past conflicts rekindling, the challenge of addressing the tangled web of memories in disputed territories has emerged as an urgent imperative. This challenge transcends boundaries, affecting the decision-makers, supranational organizations, custodians of heritage, and civil society advocates of peaceful co-existence. Over the past four years, DisTerrMem participants have embarked on a profound journey to unlock the potential of agonistic approaches which diverge from the traditional path of imposing uniform historical interpretations for conflict resolution in that they consider the identities and perspectives held by the diverse stakeholders involved. As we approach the culmination of this project, participants, external delegates, and invited speakers will meet at the Lithuanian Polish border to distil the invaluable lessons drawn from this venture, shedding light on the profound impact of agonistic approaches on dealing with competing memories across borders.

Online event program: https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:c853dc65-1755-36e0-a6bd-24fa8afa3c6e