Program projektu na lata 2024-2026

DILEMMA

Przestawiamy program projektu Dilemma na nadchodzące lata.

1. Akademia Mobilna Dilemma, 9-12 maja, Użhorod (Ukraina)

Po sesji roboczej Dilemma, która odbyła się w Gruzji w dniach 13-16 października 2023 r., podczas której powołano trzon zespołu Akademii, odbędzie się pierwsze spotkanie Mobilnej Akademii w Użhorodzie (Ukraina) w dniach 9-12 maja. Będzie ono poświęcone tematyce redefiniowania koncepcji Europy Środkowej z udziałem członków Dilemmy oraz zaproszonych intelektualistów, badaczy i artystów zajmujących się tym tematem z różnych perspektyw. Na program złożą się wykłady, seminaria i debaty z udziałem publiczności lokalnej i międzynarodowej (za pośrednictwem platform internetowych).

2. Szkoła Letnia w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, 18-29 sierpnia

3. II Dilemma Mobilna Akademia, 18-22 października, region Lori (Armenia)

Drugie spotkanie Mobilnej Akademii Dilemma odbędzie się w Armenii i zostanie poświęcone różnym konceptualizacom Morza Czarnego. Spotkanie odbędzie się z udziałem członków Dilemma, a także zaproszonych intelektualistów, naukowców i artystów pracujących nad tym tematem z różnych perspektyw. Na program złożą się wykłady, seminaria i debaty z udziałem publiczności lokalnej i międzynarodowej (za pośrednictwem platform internetowych).


Program Dylematy 2025-2026:

Na lata 2025 i 20026 planujemy następujące wydarzenia:

- Trzy Mobilne Akademie Dilemma w Gruzji (maj 2025), Ukrainie (wrzesień 2025), Armenii (maj 2026)

- Dwie Szkoły Letnie w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie (Polska) w sierpniu 2025 i sierpniu 2026

- Publikacja podsumowująca ten etap programu i cykl wydarzeń w różnych krajach Europy. Działania mające na celu promocję i dotarcie do szerszej publiczności europejskiej.