DisTerrMem 2022 - rezydencja w Krasnogruda

Harutyun Marutyun

Dr Harutyun Marutyan (Kierownik projektu Narodowej Akademii Nauk). Główny badacz, Instytut Archeologii i Etnografii oraz dyrektor Fundacji Muzeum-Instytutu Ludobójstwa Ormian

Harutyun Marutyan uzyskał tytuł magistra historii (1978) na Uniwersytecie Państwowym w Erewaniu, doktorat w Instytucie Etnografii Akademii Nauk ZSRR w Moskwie (1984) oraz drugi doktorat w Narodowej Akademii Nauk Armenii (2007). Jego zainteresowania badawcze obejmują pamięć o ludobójstwie Ormian, transformację tożsamości narodowej, współczesne ruchy narodowe, ikonografię, tradycyjną kulturę ormiańską i ubóstwo. Jest autorem ponad stu artykułów naukowych, współautorem pięciu monografii zbiorowych oraz autorem trzech monografii, w tym Iconography of Armenian Identity. Volume 1: The Memory of Genocide and the Karabagh Movement (Yerevan, 2009) oraz The Role of Memory in the Structure of Identity: Questions of Theory (Yerevan, 2006). Jest absolwentem IREX/RSEP (1998), Fulbrighta (2003-2004) i DAAD (2013). W latach 2009-2010 był stypendystą naukowym w US Holocaust Memorial Museum.

Czas rezydencji w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie: 3 października - 4 listopada.