DisTerrMem 2022 - Krasnogruda

Arsen Hakobyan w Krasnogrudzie

Arsen Hakobyan z Armenii, rezydent Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie w ramach programu DisTerrMem.

Dr Arsen Hakobyan - Senior Research Fellow, Department of Contemporary Anthropological Studies, Institute of Archeology and Ethnography, National Academy of Sciences of Armenia.

Arsen Hakobyan otrzymał tytuł doktora w dziedzinie antropologii społecznej i kulturowej w Instytucie Archeologii i Etnografii Narodowej Akademii Nauk Armenii. Jest starszym pracownikiem naukowym w tym instytucie, a także profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Państwowym w Erewaniu. Otrzymał kilka stypendiów (DAAD, ASCN) i prowadził badania na uniwersytetach w Cambridge, Fryburgu, Marburgu, Tubingen i Angers. Jego zainteresowania badawcze obejmują: antropologię przemocy, studia nad uchodźcami, studia pamięci i diaspory, etniczność, Kaukaz i Bliski Wschód.

Jest współautorem książki Beyond The Karabakh Conflict: The Story Village Exchange (z S. Huseynova & S. Rumyantsev).

Czas rezydencji w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie: 1-27 sierpnia.

Arsen Hakobyan o swoim pobycie w Krasnogrudzie

"W ramach projektu "Disputed Territories and Memory" (EU Horizon 2020) miałem okazję spędzić miesiąc w bardzo szczególnym i wspaniałym miejscu na granicy polsko-litewskiej, w "Dworze Miłosza w Krasnogrudzie - Międzynarodowym Centrum Dialogu".

Było to nie tylko miejsce, w którym można pracować nad własnymi badaniami, artykułami, prowadzić prace terenowe i wycieczki po pograniczu, ale także odkrywać to samo miejsce z różnymi warstwami przeszłości i teraźniejszości. Biografia miejsca i historia "Dworu" łączy dziedzictwo, pamięć, aktywność obywatelską i to jest bardzo imponujące.

Druga ważna i miła część mojego doświadczenia związana była z codziennym życiem tutaj: rozmowy i dyskusje z innymi ciekawymi gośćmi Pogranicza różnych profesji, z różnych krajów - Polski, Francji, Niemiec, Ukrainy, Białorusi itd.

Rozmowy te odbywały się często podczas wspólnych posiłków przy winie lub piwie, herbacie lub kawie. Był to miły element życia tutaj, jako pewnego rodzaju proces uczenia się, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Wreszcie, obszar jako pogranicze był bardzo interesujący, gdzie przekraczane są granice, pamięć, dziedzictwo i historia. Mogłem tu znaleźć różne tematy badawcze: tożsamość i mniejszość, pamięć i przestrzeń, dziedzictwo i kultura itd. Wszystkie te tematy nie są "odizolowane", ale łączą się ze sobą, ponieważ znajdujemy się na pograniczu, gdzie granica i "pogranicze" jako most łączy ludzi, przeszłość i teraźniejszość."