DisTerrMem z Harutyunem Marutyanem 2022

Harutyun Marutyan

3 listopada 2022, godz. 16.00 Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa

Spotkanie z Harutyunem Marutyanem dyrektorem Muzeum Ludobójstwa Ormian w Erewaniu “Pamięć i trauma ormiańskiego ludobójstwa“. Spotkanie prowadzi Krzysztof Czyżewski

Rozmowa podsumowująca miesięczną rezydencję w Miedzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, którą Harutyun Marutyan realizował w ramach programu DisTerrMem 2022

Harutyun Marutyan

Harutyun Marutyan uzyskał tytuł magistra historii (1978) na Uniwersytecie Państwowym w Erewaniu, doktorat w Instytucie Etnografii Akademii Nauk ZSRR w Moskwie (1984) oraz drugi doktorat w Narodowej Akademii Nauk Armenii (2007). Jego zainteresowania badawcze obejmują pamięć o ludobójstwie Ormian, transformację tożsamości narodowej, współczesne ruchy narodowe, ikonografię, tradycyjną kulturę ormiańską i ubóstwo. Jest autorem ponad stu artykułów naukowych, współautorem pięciu monografii zbiorowych oraz autorem trzech monografii, w tym Iconography of Armenian Identity. Volume 1: The Memory of Genocide and the Karabagh Movement (Yerevan, 2009) oraz The Role of Memory in the Structure of Identity: Questions of Theory (Yerevan, 2006). Jest absolwentem IREX/RSEP (1998), Fulbrighta (2003-2004) i DAAD (2013). W latach 2009-2010 był stypendystą naukowym w US Holocaust Memorial Museum.