DisTerrMem - pobyt badawczy 2019

DisTerrMem - pobyt badawczy

31 marca - 1 maja rezydencja badawcza w Międzynarodowym Centrum  Dialogu w Krasnogrudzie dr Vahe Boyajian, antropolog specjalizujący się w obszarze Azji Centralnej i Kaukazu.

Otrzymał on doktorat na Wydziale Iranistyki na Uniwersytecie Stanowym w Erywaniu w Armenii w 2001 r. w dziedzinie irańskiej lingwistyki porównawczej. Następny rok akademicki spędził na Wydziale Antropologii Uniwersytetu w Bostonie. W 2010 r. rozpoczął drugi doktorat w Wydziale Antropologii Społecznej Uniwersytetu w Saint Andrews w Szkocji. Jednocześnie jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Współczesnych Studiów Antropologicznych Instytutu Archeologii i Etnografii w Erewaniu, gdzie pracuje nad monografią zatytułowaną „Codzienne życie muzułmanów w Sarhadd”. Jego zainteresowania badawcze obejmują język Balochi oraz historię i kulturę Iranu i Afganistanu.

Strona projektu