Zachęcamy do zgłaszania się do programu Beyond Borders Academy

Beyond Borders Academy

Trwa rekrutacja do programu Beyond Borders Academy. Zachęcamy do zgłoszeń!

Beyond Borders Academy to wspólna inicjatywa czterech organizacji: Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Pogranicze, Stowarzyszenia Folkowisko i Fundacji Szkoła Liderów. Jej celem jest przygotowanie aktywnego środowiska młodych ludzi z Ukrainy, Białorusi i Polski do budowania nowych relacji i współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej.  Tworzymy przestrzeń, w której pomimo wojny w Ukrainie i skrajnie trudnej sytuacji politycznej w Białorusi, będziemy mogli wspólnie działać. Młodzi i aktywni mieszkańcy trzech państw działający lokalnie zyskają szerszą, regionalną perspektywę i nowych partnerów.   Chcemy budować kapitał społeczny i inicjować działania na rzecz wspólnoty w Europie Środkowo- Wschodniej. 


Beyond Borders Academy to cykl studyjno-szkoleniowy, który przygotuje młodych ludzi z Ukrainy,

Białorusi i Polski: 

 • do pełnienia ról liderskich i skutecznego działania społecznego; 
 • do wprowadzania zmian w swoich środowiskach;  
 • do nowej jakości w działaniu społecznym; 
 • do współpracy i współdziałania w regionie Europy Środkowo – Wschodniej;

Zapraszamy do Programu osoby, które:

 • mają 18-26 lat;
 • mają przynajmniej roczne doświadczenie w działaniach na rzecz społeczności lokalnej lub pracy projektowej;
 • są zainteresowane działaniem międzynarodowym; 
 • mają poparcie organizacji lub środowiska, na rzecz którego działam; 
 • posługują się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym. 


Do Programu zapraszamy osoby z Białorusi i Ukrainy - także te, które są aktywne poza granicami

kraju, ale działają na rzecz społeczności białoruskiej bądź ukraińskiej. 


Ważne terminy: 

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: do 5 kwietnia 2023 
 • Ogłoszenie listy osób przyjętych do BBA: początek maja 2023 
 • Uroczysta inauguracja Beyond Borders Academy (spotkanie on-line): 24 maja 2023 
 • Warsztat Trening przywództwa i współpracy + wizyta studyjna w Gorajcu: 4 - 10 czerwca 2023 
 • Warsztat on-line: 2 sierpnia 2023 
 • Warsztat Współpraca, projekt, przywództwo w praktyce + wizyta studyjna w Krasnogrudzie: 10 - 16 września 2023 
 • Tutoring – spotkania: cztery podczas zjazdów szkoleniowych, jedno online w lipcu/sierpniu i jedno online na zakończenie projektu – grudzień 2023. 
 • Konkurs na miniprojekty: wrzesień – grudzień 2023 


Program jest intensywny – zanim weźmiesz udział w rekrutacji sprawdź, czy możesz wziąć udział we

wszystkich wydarzeniach. 


Upewnij się, że odpowiada Ci harmonogram spotkań i działań w projekcie oraz że będziesz mógł/mogła wziąć udział w spotkaniach na żywo organizowanych w Polsce oraz spotkaniach online. Udział w programie jest bezpłatny. Wszystkie koszty udziału w programie pokrywają organizatorzy Rekrutacja do programu BBA jest dwuetapowa. Rozpocznie się 15 marca 2015.

Etap 1: Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 05.04.2023 wraz z rekomendacjami od osoby/organizacji, która potwierdzi Twoje zaangażowanie.

Etap 2: Rozmowa kwalifikacyjna online  Rozmowy będą odbywały się w dniach 24- 27 kwietnia 2023. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji otrzymają powiadomienie o terminie rozmowy drogą mailową.  

Lista osób uczestniczących zostanie ogłoszona na początku maja 2023.  W programie weźmie udział maks. 18 osób, które zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną.  

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu: julia.dmenska@szkola-liderow.pl

Link do formularza zgłoszeniowego: tutaj.