Beyond Borders Academy - wizyta studyjna w Pograniczu, 10-16 września 2023 r.

BBA 10-16.09.2023

W dniach 10- 16 września 2023 w Krasnogrudzie i Sejnach odbyła się kilkudniowa wizyta studyjna uczestników projektu Beyond Borders Academy pod wspólnym tytułem "Współpraca, projekty, liderzy w praktyce". Międzynarodową 25 osobowa grupa młodych osób z Ukrainy, Białorusi i Polski wzięła udział w intensywnym cyklu szkoleń opartych na wieloletnich doświadczeniach pracy Pogranicza na rzecz wspólnot w Europie Środkowo-Wschodniej.

Główne spotkania programowe:

 • - "O historii Pogranicza" - wprowadzenie w miejsce i zwiedzanie wystawy "Miłosz | Szukanie ojczyzny" (Weronika Czyżewska-Poncyljusz)
 • Projekcja filmu dokumentalnego "Amnezja", reż. Jerzy Śladkowski, scen. Piotr Piwowarczyk, dyskusja z udziałem Cezarego Harasimowicza i Piotra Piwowarczyka.
 • "Małe centrum świata" - spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim o działalności oddolnych, niezależnych inicjatyw i miejsc, które stworzyło Pogranicze.
 • Wykład o historii i dziedzictwie Wielkiego Księstwa Litewskiego (prof. Eigidius Aleksandravicius)
 • "Cafe Europa" - wykład Krzysztofa Czyżewskiego połączony z wieczorem poetyckim w kawiarni "Piosenka o porcelanie" w Krasnogrudzie
 • Spotkanie z Bożeną Szroeder opowieść o pracy artystycznej i edukacyjnej w Pracowni Kronik Sejneńskich.
 • Podróż do Puszczy Augustowskiej spotkanie z działaczem lokalnym Maksem Piłasiewiczem oraz przedstawicielem władz w Urzędzie Miasta opowieść o tym, jak być liderem w małym mieście i społeczności.
 • Warsztaty w Pracowni Przyrody spotkanie z Kseniją Konopek
 • Rozmowa o doświadczeniach w realizacji działań społecznych - Małgorzaty Sporek-Czyżewska i Małgorzata Snarska-Nieznańska.
 • Silva Rerum - spotkanie z Małgorzatą Sporek-Czyżewską
 • Wieczór muzyczny z Orkiestrą Klezmerską Teatru Sejneńskiego w Spółdzielni Jazzowej

oraz

 • Spotkania indywidualne i grupowe z tutorami, rozmowy na temat działalności uczestników i praktyki nabytych umiejętności w działaniach.
 • Opowieść o roli Szkoły Liderów w Akademii Ponad Granicami (Julia Dmeńska)

Po zakończeniu szkolenia w Beyond Border Academy inicjatorzy zaproszą uczestników do realizacji wspólnych projektów. Ogłoszony zostanie konkurs na mini-granty, czyli możliwość zrealizowania autorskiego projektu, który w pełni zostanie opłacony przez organizatorów. Projekty powinny obejmować np. takie zagadnienia, jak: edukacja, dyplomacja kulturalna, kultura i sztuka, lokalny rozwój społeczny, klimat/ekologia, współpraca ponadregionalna z różnymi grupami społecznymi.

Beyond Borders Academy to wspólna inicjatywa czterech organizacji: Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Pogranicze, Stowarzyszenia Folkowisko i Fundacji Szkoła Liderów.

O PROGRAMIE Beyond Borders Academy