Recenzja "Słownika wojny" na portalu sztukater.pl

słownik wojny-okładka

Na stronie internetowej sztukater.pl ukazała się recenzja książki Ostapa Sływynskiego "Słownik wojny".

Fragment recenzji: "Obok spraw wielkich i transcendentnych – te przyziemne, o wynoszeniu śmieci. Wszystko zależy od mentalnej kondycji rozmówcy. Inne refleksje ma bowiem ukraiński żołnierz, inne nauczycielka, małe dziecko, młoda kobieta, czy emeryt. Różni ich styl wypowiedzi, ale i selekcja przytaczanych słów. Bo to one są najważniejsze. To wykładnik myśli, sądów osób pokrzywdzonych przez politykę najeźdźcy. „Jemy słodkie, kiedy się boimy” – pada. I odbiorca musi wykrzesać duże pokłady empatii, zrozumienia kontekstu, by pojąć sens i wagę tych wynurzeń. Podobnie można interpretować refleksję: „Myślę, że istnieje jakieś równoległe życie. Gdzie jesteśmy tacy, jacy byliśmy przed wojną”.
I mimo tej otwartości czytelnik zdaje sobie sprawę, że istnieją „słowa tabu”, których jeszcze nie wiadomo jak użyć. Dlatego też Słownik… to pozycja ważna i potrzebna. Burzy usypiający komfort i zmusza do refleksji nad czasem wojny i pokoju."