Recenzja książki "Ojcu" na portalu sztukater.pl

Jaan Kaplinski "Ojcu"

Na stronie internetowej sztukater.pl pojawiła się nowa recenzja książki Jaana Kaplinskiego "Ojcu".

Fragment recenzji: "Jaan Kaplinski napisał bardzo osobistą książkę, miejscami wręcz intymną. Odkrył w niej swoje, trzymane dotąd na uwięzi, uczucia, tęsknotę za męską obecnością w sfeminizowanym rodzinnym kociołku, gdzie same babcie, ciotki, kuzynki, no i oczywiście matka. Z nią jednak kontakt charakteryzował zawsze jakiś, generowany przez nią dystans. Wielu szczegółów z życia ojca się zaledwie domyśla, nagromadziło się sporo niedomówień i znaków zapytania oraz żalu, że nie ma już kogo zapytać, że tych pustych miejsc już nie zapełni. Część informacji natomiast okazała się być sprzeczna i nie wiadomo, jakim sposobem oddzielić tu prawdę od konfabulacji."

Cała recenzja na stroniesztukater.pl