Palina Stepanenko i Andrej Januszkiewicz / 18 sierpnia 2022

Literatura wobec przemocy

„Literatura wobec przemocy” - 18 sierpnia (czwartek) 2022

Kawiarnia literacka „Piosenka o porcelanie”, Dwór w Krasnogrudzie

Spotkanie z białoruskimi pisarzami Paliną Stepanenko i Andrejem Januszkiewiczem. Rozmowę prowadzi Andrej Chadanowicz.

Palina Sciepanienka (Kaczatkowa), urodzona 26 lutego 1968 r. w Orszy w obwodzie Witebskim, jest powieściopisarką, badaczką twórczości znanego poety białoruskiego Maksyma Bagdanowicza.

W 1990 roku ukończyła filologię białoruską na Białoruskim Uniwersytecie Państwowym. W latach 1990-1998 pracowała w Muzeum Literackim Maksyma Bagdanowicza w Mińsku. W sierpniu 1998 roku zrezygnowała z pracy w muzeum i rozpoczęła pracę w centrum praw człowieka " Wiasna".

Współautorka książek non-fiction „Tragedia na Niemidze" (2000) i „Kara śmierci na Białorusi" (2015). Autorka książki biograficznej „Michaś Kukabaka" (2016). Jej utwory były drukowane w zbiorach prozy „Przed moimi oczami” (1990), „Kobiety wymykają się spod kontroli” (2007) i „Kochaj mnie proszę” (2009).

Autorka książęk „Poeta. Historia Maksyma Bagdanowicza”, „Motyle” (2012), „Gniazdo-2” (2016). Książka „Motyle” znalazła się na długiej liście Nagrody im. Jerzego Giedroycia za rok 2012, książka „Gniazdo-2” - w roku 2016.

Członek białoruskiego PEN i Związku Pisarzy Białoruskich.


Andrej Januszkiewicz

Urodził się w 1976 roku na pograniczu polsko-białoruskim w Wialikaja Bierastawica, w obwodzie Grodzieńskim. Absolwent Wydziału Historycznego Grodzieńskiego Uniwersytetu im. Janki Kupały (1998). Doktor historii (2002). Strefa zainteresowań naukowych - historia społeczna i polityczna Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI wieku.

Autor książek non-fiction „Wielkie Księstwo Litewskie, a wojna Inflancka 1558-1570” (2007), „Bitwa pod Ulą 1564” (2012). Redaktor naukowy wielu zborów historycznych i materiałów konferencyjnych.

W 2014 roku założył własne wydawnictwo. Dotychczas ukazało się w nim blisko 200 książek w języku białoruskim: od przekładów laureatów Nagrody Nobla do publikacji beletrystycznych autorów białoruskich oraz zagranicznych.

Przetłumaczył z języka polskiego „Bitwa pod Orszą 1514” Piotra Drużdża (2014).

16 maja 2022 roku wydawnictwo otworzyło księgarnię „Knihauka” w Mińsku, która była czynna tylko jeden dzień. Andrej Januszkiewicz oraz współpracownica księgarni Nasta Karnacka zostali aresztowani na 30 dni w oparciu o sfabrykowane zarzuty, faktyczną przyczyną było otwarcie białoruskiej placówki kulturalnej.


Palina Sciepanienka i Andrej Januszkiewicz
są uczestnikami programu rezydencyjnego "Rozmów ciąg dalszy – polsko-niemiecko-białoruski program rezydencji dla autorów z Białorusi”, który Pogranicze realizuje wspólnie z Fundacją Genshagen oraz Białoruskim PEN Clubem. Współfinansowany jest on przez Fundację Współpracy Polsko Niemieckiej. Czas rezydencji 12-23 sierpnia 2022. więcej


Andrej Chadanowicz

Poeta, tłumacz poezji, eseista. Urodził się 13 lutego 1973 w Mińsku (Białoruś). W 1995 ukończył wydział filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (Mińsk). Wykłada historię literatury francuskiej na Uniwersytecie Państwowym (Mińsk) oraz sztukę tłumaczenia w “Białoruskim Kolegium” (Mińsk). Tłumaczy poezję z angielskiego (Dickinson, Yeats, Auden i inni), polskiego (Gałczyński, Miłosz, Herbert, Twardowski, Krynicki, Lipska, Zadura i inni), rosyjskiego (Brodski, Ajgi, Siedokowa), ukraińskiego (Andruchowycz, Żadan i inni), francuskiego (Baudelaire, Apollinaire i inni). Autor książek poetyckich Stare wiersze (Старыя вершы, 2003), Listy spod kołdry (Лісты з-пад коўдры, 2004) і Rodacy, lub Limeryki białoruskie (Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі”, 2005), From Belarus with love (2005), Sto li100w na tut.by (Сто лі100ў на tut.by, 2007), Berlibry (2008), Sny niesymetryczne (2010). W 2002 w Ukrainie ukazała się tomik poetycki Листи з-під ковдри w ukraińskich tłumaczeniach. W 2006 roku ukazała się po polsku książka poetycka Święta Nowego Rocku. Jego wiersze były tłumaczone również na angielski, czeski, hiszpański, litewski, niemiecki, słowacki, słoweński, rosyjski. Członek Związku Białoruskich Pisarzy oraz Białoruskiego PEN-Clubu. W roku 2012 otrzymał Nagrodę im. Zbigniewa Dominiaka przyznawaną za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie. W 2015 roku otrzymał Nagrodę polskiego PEN Clubu. Także w 2015 roku uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2020 otrzymał Nagrodę imienia Jerzego Giedroycia gazety „Rzeczpospolita”. 

W Wydawnictwie Pogranicze w serii Inicjał ukazał się jego tomik poetycki "Zabawy Fantomowe" (2021)

Zabawy fantomowe to zbiór 70 utworów, reprezentujących wszystkie okresy twórczości poety, od łotrzykowskiej ironii i gry słów wczesnych wierszy do indywidualnej tonacji w skupieniu i metrycznej zwięzłości ostatniego, przejmującego cyklu liryków z przełomu lat 2020 i 2021.

Andrej Chadanowicz był uczestnikiem drugiej edycji rezydencji Pogranicze / Białoruś w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie.

REJESTRACJA SPOTKANIA

Polina Stepanenko i Andrej Januszkiewicz: "Literatura wobec przemocy" - prowadzi Andrej Chadanowicz

18 sierpnia 2022 / Kawiarnia Literacka "Piosenka o Porcelanie".