Andrej Chadanowicz - rezydencja Pogranicze / Białoruś 2021

Pogranicze / Białoruś - program rezydencyjny

Uczestnikiem drugiej edycji rezydencji Pogranicze / Białoruś w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie był Andrej Chadanowicz.

Tematem rezydencji był "Mickiewicz i Kulbak po białorusku", trzytygodniowy pobyt był początkiem pracy nad tłumaczeniem słynnych mickiewiczowskich „Ballad i romansów” oraz wybranych wierszy Mosze Kulbaka na język białoruski. 

Andrej Chadanowicz

Poeta, tłumacz poezji, eseista. Urodził się 13 lutego 1973 w Mińsku (Białoruś). W 1995 ukończył wydział filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (Mińsk). Wykłada historię literatury francuskiej na Uniwersytecie Państwowym (Mińsk) oraz sztukę tłumaczenia w “Białoruskim Kolegium” (Mińsk). Tłumaczy poezję z angielskiego (Dickinson, Yeats, Auden i inni), polskiego (Gałczyński, Miłosz, Herbert, Twardowski, Krynicki, Lipska, Zadura i inni), rosyjskiego (Brodski, Ajgi, Siedokowa), ukraińskiego (Andruchowycz, Żadan i inni), francuskiego (Baudelaire, Apollinaire i inni). Autor książek poetyckich Stare wiersze (Старыя вершы, 2003), Listy spod kołdry (Лісты з-пад коўдры, 2004) і Rodacy, lub Limeryki białoruskie (Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі”, 2005), From Belarus with love (2005), Sto li100w na tut.by (Сто лі100ў на tut.by, 2007), Berlibry (2008), Sny niesymetryczne (2010). W 2002 w Ukrainie ukazała się tomik poetycki Листи з-під ковдри w ukraińskich tłumaczeniach. W 2006 roku ukazała się po polsku książka poetycka Święta Nowego Rocku. Jego wiersze były tłumaczone również na angielski, czeski, hiszpański, litewski, niemiecki, słowacki, słoweński, rosyjski. Członek Związku Białoruskich Pisarzy oraz Białoruskiego PEN-Clubu. W roku 2012 otrzymał Nagrodę im. Zbigniewa Dominiaka przyznawaną za przekłady poezji polskiej na języki słowiańskie. W 2015 roku otrzymał Nagrodę polskiego PEN Clubu. Także w 2015 roku uhonorowany srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W 2020 otrzymał Nagrodę imienia Jerzego Giedroycia gazety „Rzeczpospolita”. 

W Wydawnictwie Pogranicze w serii Inicjał ukazał się jego tomik poetycki "Zabawy Fantomowe" (2021)

Zabawy fantomowe to zbiór 70 utworów, reprezentujących wszystkie okresy twórczości poety, od łotrzykowskiej ironii i gry słów wczesnych wierszy do indywidualnej tonacji w skupieniu i metrycznej zwięzłości ostatniego, przejmującego cyklu liryków z przełomu lat 2020 i 2021.

Rozmowa Andrej Chadanowicza i Krzysztof Czyżewski.

28 stycznia 2021, Krasnogruda.

O programie rezydencyjnym

Zapraszamy także do wysłuchania materiałów z udziałem Andreja Chadanowicza zarejestrowanych przez Jarosława Iwaniuka podczas rezydencji w Krasnogrudzie.

Kanał YouTube Białoruskiej Biblioteki Internetowej Kamunikat.org

https://youtu.be/LtEOQqz6_VI

https://youtu.be/vk3Mf7cHnTw

https://youtu.be/PldIfcpiGB0

Białoruska audycja "Pad znakam Pahoni" (Polskie Radio Białystok)

https://www.radio.bialystok.pl/pogon/index/id/195588

https://www.radio.bialystok.pl/pogon/index/id/195993

Białoruska Redakcja Polskiego Radia (Program dla Zagranicy):

https://www.polskieradio.pl/396/7811/Artykul/2666612

https://www.polskieradio.pl/396/7811/Artykul/2674256