Tony Judt Lecture / Irena Grudzińska-Gross 2021

6 sierpnia (piątek) - spotkanie w Krasnogrudzie. Zapraszamy

6 sierpnia 2021 roku. Wykład z cyklu Tony Judt Lecture, Niezadomowienie Irena Grudzińska-Gross. Kawiarnia „Piosenka o Porcelanie” w Krasnogrudzie

Irena Grudzińska-Gross. Historyczka literatury i idei, eseistka i publicystka, profesor literatury porównawczej Uniwersytetu Bostońskiego. Studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim przerwa­­­ne w 1968 roku kontynuowała w Rzymie i Nowym Jorku, gdzie zrobiła doktorat w roku 1982 na Columbia University.  Wykładała na uniwersyte­tach Emory, New York i Princeton. Kierowała programem dla Europy Środkowo-Wschodniej przy Funda­cji Forda (1998–2003). W latach 2003–2008 dyrektor In­­stytutu Nauk Humanistycznych Boston University.

Obecnie profesor w Instytu­cie Slawistyki PAN i stypendystka Fundacji Guggenheima.

Jest autorką m.in. książek: Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville, Mickiewicz i wyobraźnia romantyczna (1995, 2000), Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne (2007)oraz wydanych w serii "Meridian" książek Honor, horror i klasycy (2012), Miłosz i długi cień wojny (2020), a także współautorką książek Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów oraz W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali ...”  napisanych z mężem Janem Tomaszem Grossem.

Publikowała m.in. w „Aneksie", „Zeszytach Literackich", „Tygodniku Powszechnym" i „ResPublice Nowej".

Pamiętanie Judta 2021

Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.