Wieczór autorski Ryszarda Krynickiego w Krasnogrudzie

Ryszard Krynicki

26 sierpnia 2023 - Poezja niepodległa nicości. Wieczór autorski Ryszarda Krynickiego. Prowadzenie Krzysztof Czyżewski. Kawiarnia Literacka "Piosenka o Porcelanie" w Krasnogrudzie, godz. 17.00

Urodzony 28 czerwca  1943 roku w Sankt Valentin (Lager Windberg) w Austrii.
Poeta pokolenia 1968, zwanego przez krytykę literacką Nową Falą. Jeden z prekursorów niezależnego ruchu wydawniczego. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych związany w ruchem opozycji demokratycznej w Polsce. Sygnatariusz Listu 59 (1975). Objęty zakazem druku w 1976-1980; od tego czasu (do 1989) publikował swoje książki tylko w drugim obiegu oraz w wydawnictwach emigracyjnych. Brał udział w pracach redakcyjnych pierwszego polskiego niezależnego kwartalnika literackiego "Zapis". W latach 1982-1988 współredagował w Poznaniu podziemne pismo członków i sympatyków Solidarności "Obserwator Wielkopolski". W tym czasie organizował też pokazy malarstwa i grafiki w domowej galerii bez miejsca. Współzałożyciel Wydawnictwa a5 (1988), od 1991 r. redaguje serię poetycką "Biblioteka Poetycka Wydawnictwa a5". W kwietniu 1998 przeprowadził się z Poznania do Krakowa.

Ryszard Krynicki


Debiutował w 1968 r. arkuszem poetyckim Pęd pogoni, pęd ucieczki, aczkolwiek za właściwy debiut uważa wydany rok później Akt urodzenia.
Tłumaczy poetów języka niemieckiego, głównie Nelly Sachs (Rozżarzone zagadki , 2006) i Paula Celana (zredagował dwujęzyczne wydanie Utworów wybranych tego poety, opublikowane w latach 1998, 2003 przez Wydawnictwo Literackie), a także Bertolta Brechta i Rainera Kunze, których wybory wierszy opublikował w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWA.
Przygotwuje do druku osobistą antologię współczesnej poezji niemieckiego obszaru językowego.
Laureat m.in. niezależnej Nagrody Poetów (1975), Nagrody im. Kościelskich (1976), Nagrody Fundacji Jurzykowskiego (1989) i Nagrody Friedricha Gundolfa (2000). Stypendysta DAAD ( Berliner Künstlerprogramm) w Berlinie (1993).
Członek - korespondent Akademii Sztuk Pięknych w Monachium i Saskiej Akademii Sztuk w Dreźnie.

Spotkaniu z Ryszardem Krynickim towarzyszy prezentacja cyklu niewielkich obrazów Wiesława Szumińskiego zatytułowanego "Akty strzeliste", którego inspiracją były wiersze Poety  z wydanego przez A5 w roku 2009 tomu pt. "Wiersze wybrane" 
Obrazy były malowane w 2017 roku, w  trakcie jednego z ostatnich plenerów organizowanych przez Andrzeja Strumiłłę w wigierskim klasztorze pokamedulskim  zatytułowanego "Erem"