Rozmowa o Morrisie Rosenfeldzie poecie z Bokszy na Sejneńszczyźnie / 2 grudnia 2022

Moja dusza pływa po Bokszach

2 grudnia (piątek) 2022, godz. 17.00 - "Moja dusza pływa po Bokszach". O twórczości Morrisa Rosenfelda" rozmawiają dr hab. Joanna Lisek i mgr Agata Ganczarska. 

Świetlica \ Zustricz Sejny, Dawna Jesziwa, sala na piętrze

Morris Rosenfeld (1862- 1923) - poeta żydowski. Był prekursorem poezji pisanej w jidysz, autorem rewolucyjnych wierszy oraz pieśni. W 1871 roku wraz z rodzicami wyprowadził się do Warszawy, w 1875 wrócił do Suwałk, ożenił się i mieszkał tam z krótkimi przerwami do 1882, kiedy to wyemigrował do USA. Jego wiersze zyskały sporą popularność, szczególnie te mówiące o losie robotników żydowskich Nowym Jorku. Jego dzieła zostały przetłumaczone na angielski, francuski i niemiecki. Wiersz „Mein Junge” stał się najbardziej znana pieśnią angielskiego, żydowskiego i niemieckiego proletariatu.

Moja dusza pływa po Bokszach / 2 grudnia 2022, godz. 17.00

Dr hab. Joanna Degler (Lisek), prof. UWr.– literaturoznawczyni, tłumaczka, pracowniczka naukowa Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się literaturą żydowską i kulturą jidysz, a szczególnie twórczością kobiet. Jest autorką monografii: Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna oraz Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.) oraz redaktorką tomów: Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz oraz Mykwa – rytuał i historia. Z Karoliną Szymaniak i Bellą Szwarcman-Czarnotą przygotowała tom: Moja dzika koza. Antologia poetek jidysz. Poza twórczością poetek z jidysz na język polski tłumaczyła m.in. utwory Chaima Gradego, Abrahama Suckewera, Puy Rakowskiej, Jenty Serdackiej, Chavy Rosenfarb. Od 2017 r. redaguje serię Żydzi. Polska. Autobiografia.

mgr Agata Ganczarska – absolwentka Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, pracowniczka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Autorka pracy „O daj mi z powrotem tamte pagórki zielone, gdzie marzyłem, błądziłem kiedyś!” – obraz Suwalszczyzny (krainy dzieciństwa i młodości) jako motyw w twórczości Morrisa Rosenfelda.