Spotkanie autorskie z Ireną Grudzińską-Gross w Krasnogrudzie

25 lipca 2023 - Irena Grudzińska-Gross

25 lipca (wtorek) - PISANIE BIOGRAFII. Spotkanie z Ireną Grudzińską-Gross wokół jej nowej książki "Aleksander Weissberg-Cybulski, życie i śmierć"”.


Prowadzenie Krzysztof Czyżewski. Kawiarnia „Piosenka o porcelanie”, g. 17.00. wstęp wolny

Irena Grudzińska-Gross – historyczka literatury i idei, eseistka i publicystka. Studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim przerwa­­­ne w 1968 roku kontynuowała we Włoszech i w Stanach Zjedno­czonych (Columbia University, 1982). Wykładała na uniwersyte­tach Emory, New York i Princeton. Kierowała programem dla Europy Środkowo-Wschodniej przy Funda­cji Forda (1998–2003). W latach 2003–2008
dyrektor In­­stytutu Nauk Humanistycznych Boston Univer­sity. Obecnie profesor w Instytu­cie Slawistyki PAN i stypendystka Fundacji Guggenheima. Autorka m.in. książek Piętno rewolucji. Custine, Tocqueville, Mickiewicz i wyobraźnia romantyczna (1995, 2000), Miłosz i Brod­ski. Pole magnetyczne (2007), Złote
żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów (wraz z Janem Tomaszem Grossem, 2011) oraz zbioru esejów Honor, horror i klasycy (2012), Miłosz i długi cień wojny (2020).

25 lipca 2023 - Irena Grudzińska-Gross

KSIĄŻKI IRENY GRUDZIŃSKIEJ-GROSS WYDANE W POGRANICZU

Irena Grudzińska-Gross / Miłosz i długi cień wojny

Irena Grudzińska-Gross / Honor, horror i klasycy