Sejneńska Księga Baśni

Sejneńska Księga Baśni to program poświęcony odnalezieniu, spisaniu i opracowaniu miejscowych legend i opowieści o tradycjach sąsiedzkich Sejn. W programie wzięli udział młodzi ludzie-uczestnicy działań artystyczno-edukacyjnych Pogranicza z Pracowni Kronik sejneńskich, dla których zorganizowane zostaną warsztaty dziennikarskie, literackie, plastyczne. Do programu zaproszeni zostali wybitni pisarze z regionu i z Polski: Agata Tuszyńska, Janina Osewska, Birutė Jonuškaitė, Małgorzata Sporek-Czyżewska,  Krzysztof Czyżewski, którzy na podstawie scenariuszy przygotowanych przez młodych, wspólnie z nimi stworzyli wielką Księgę Baśni. Podczas warsztatów plastycznych  pod opieką artysty Wiesława Szumińskiego, młodzi stworzyli ilustracje. W programie wzięli też udział dziadkowie młodych, którzy pamiętają dawne opowieści, bajki, historyjki. Rozmowy z nimi były dokumentowane w postaci audio-video. Baśnie umieszczone zostały w sieci i na stronie internetowej Pogranicza. Program prowadzi Bożena Szroeder.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

Zadanie Sejneńska Księga Baśni w ramach programu Edukacja Kulturalna 2021 w całości zrealizowano ze środków finansowych MKDNiS z dotacji w kwocie 71 000,00 zł.

Logo_MKDNiS_kolorowe_.jpg

Znak barwy i godło