Opowieści o Świętych Drzewach, spotkanie inauguracyjne, 5 czerwca 2023 r.

Opowieści o Świętych Drzewach, spotkanie inauguracyjne

Pierwsze spotkanie inaugurujące program Opowieści o Świętych Drzewach
poświęcone było idei i kalendarium działań.

W Spotkaniu wzięła udział młodzież, która brać będzie udział w zadaniu. Odbyły się rozmowy
organizacyjne z artystkami zaproszonymi do współpracy  - Darią Kopiec -
reżyserką filmową i teatralną oraz Joanną Polak - artystką filmową z Lublina
oraz Dominiką Turowicz  i Aleksandrą Kotarską - artystkami malarkami,  z
którymi Pogranicze współpracuje od wielu lat a także z Wiesławem Szumińskim-
artystą, malarzem, rzeźbiarzem, ilustratorem.  Zaproszeni zostali także
dokumentaliści zadania oraz wolontariusze, których pomoc jest nieodzowna do
realizacji. Przygotowana została podstrona na portalu Pogranicza, oraz
informacje o projekcie zamieszczone zostały na portalach społecznościowych.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2023

Logo MKIDN program Opowieści o Świętych drzewach