Opowieści Mojego Domu

Kolejna z kolekcji filmowych zbierająca historie, które budowały dzieje rodziny- wspomnienia przekazywane z pokolenia na pokolenie o postaciach czy wydarzeniach które dotyczą domu, przechowywane pamiątki–fotografie, dokumenty, pamiętniki czy otaczane szacunkiem przedmioty. Opowieści te staną się kanwą do stworzenia scenariusza małej rodzinnej opowieści.   Animatorami będą młodzi w wieku 13-18 lat oraz ich rodzice i dziadkowie,artystami prowadzącymi pracę będą reżyserki filmowe, plastycy, muzycy.