Pracownia Animacji Filmowej

Filmowa Kolekcja Opowieści Pogranicza to przedsięwzięcie artystyczno-edukacyjne Fundacji i Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, zbiór 96 filmów animowanych opowiadających o tradycjach sąsiedzkich, wielokulturowych i międzypokoleniowych Sejneńszczyzny. Sejny to miasteczko niedaleko granicy polsko-litewskiej. Mieszkają w nim Polacy, Litwini i Rosjanie-staroobrzędowcy, a przed II wojną światową żyli tu również Żydzi, Cyganie/Romowie, Niemcy, Białorusini i Tatarzy. Historia XX wieku nie oszczędziła temu miejscu konfliktów, tragedii i sąsiedzkich wojen. W ich wyniku rozbiciu uległa wielokulturowa wspólnota będąca ongiś częścią bogatej i dynamicznej cywilizacji. Działania edukacyjne i artystyczne wyzwalane w Pograniczu na nowo scalają ten świat z okruchów opowieści starców, legend, starych fotografii, modlitw, pieśni i pamięci współczesnych mieszkańców. Kolekcję od początku do końca -wywiady, pisanie scenariusza, projekty plastyczne, lalki, scenografia, animacja, narracja, śpiew, tworzyła kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży z różnych środowisk narodowościowych, kulturowych i religijnych, zapraszająca często do współpracy swoich rodziców, dziadków czy sąsiadów. Pracowali pod opieką wybitnych artystek i artystów– reżyserek Darii Kopiec, Joanny Polak, Lizy Skvorcovej, artystów i malarek - Leona Tarasewicza, Wiesława Szumińskiego, Marka Skorupskiego, Dominiki Turowicz i Aleksandry Kotarskiej, muzyków – Raphaela Rogińskiego i członków Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego, dźwiękowców – Marcina Lenarczyka, Patryka Masłowskiego. Filmy z Kolekcji wykorzystywane są przez nauczycieli w szkołach do opowiadania młodemu pokoleniu o historii małych pogranicznych miasteczek, otrzymały także bardzo wiele wyróżnień i nagród, a pokazywane były na całym świecie.