Polsko-Ukraińskie warsztaty animacji filmowej "Misteria Dzieciństwa"

W dniach 12-22 września w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie
odbędą się warsztaty animacji filmowej zatytułowane „Misteria dzieciństwa”, które spotkają 
polską i ukraińską młodzież we wspólnej, twórczej pracy.

Wraz z zaproszonymi artystami, zarówno z Polski jak i Ukrainy, młodzież tworzyć będzie krótkie filmy animowane. Ichtematem będą misteria dzieciństwa, a więc różne elementy, które składają się na świat dziecka - bajki, kołysanki, wyliczanki, zabawki, gry i zabawy oraz ważne zapachy, dźwięki, smaki i kolory.

W warsztatach weźmie udział młodzież, która uczestniczy w programach edukacyjnych

Fundacji i Ośrodka Pogranicze w Sejnach, w ramach których poprzez działania artystyczne,

spotkania z ludźmi i zdobywanie wiedzy poznaje historię i tradycję swojego miejsca -

wielokulturowego polsko - litewskiego pogranicza. Do wspólnej przygody artystycznej

zaproszą oni swoich rówieśników ze Lwowa - grupę młodzieży, która uczestniczy w

programach edukacyjno-artystycznych Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-

Wschodniej. Obie grupy łączy wspólna pasja poznawania historii i kultury miejsca, w

którym żyją oraz zamiłowanie do działań artystycznych. Temat związany z dzieciństwem,

zarówno młodzieży jak i ich dziadków i rodziców, stanie się punktem wyjścia do

wzajemnego poznania kultury i tradycji, z których pochodzą uczestnicy jak i inspiracją do

stworzenia animacji filmowych, które o tych tradycjach opowiedzą.

Jesienne spotkanie w Międzynarodowym Centrum Dialogu poprzedziły przygotowania obu

grup, które przygotowują się będą do wspólnej pracy zbierając materiały, przeprowadzając

rozmowy z rodzicami i z dziadkami, przypominając sobie swoje dziecięce filmy i książki,

tak aby móc pełnić rolę przewodnika po tych tematach podczas wspólnej pracy nad

animacjami.

Prace warsztatową, którą obejmowała będzie wprowadzenie młodzieży w różnorodne formy

animacji, ale także pisanie scenariusza oraz tworzenie muzyki do filmów animowanych

prowadzić będą artyści oraz doświadczeni edukatorzy związani z Fundacją Pogranicze i

Centrum Historii Miejskiej we Lwowie - Bożena Szroeder, Weronika Czyżewksa- Poncyliusz, Wiesław Szumiński,

Anna Valigore, Patryk Masłowski, Chrystyna Boyko, Roman Dzvonkovskyj, Sophia Filipchuk, Tetiana Popowycz

oraz Oksana Demkiw. W programie warsztatów znajdą się także zajęcia dotyczące historii i

tradycji polsko - litewskiego pogranicza oraz wielokulturowego Lwowa, które przygotuje

młodzież.

W ramach warsztatów powstaną krótkie filmy animowane, których autorami będą młodzi

uczestnicy warsztatów. Filmy te stanowić będą przydatne narzędzie edukacyjne dla

nauczycieli i animatorów w Polsce i Ukrainie. Zarówno Fundacja Pogranicze jakie i

Centrum Historii Miejskiej zamierza wykorzystywać je w swojej dalszej pracy edukacyjnej.

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu

„Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”, Narodowe Centrum Kultury w ramach

programu „Polsko-ukraińska wymiana młodzieży”, Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach.

„Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”.