Z wizytą w Puńsku

2 lipca spotkanie z Aldoną Wojciechowską

2 lipca odbyło się spotkanie z Aldoną Wojciechowską – etnografką, działaczką kulturalną i społeczną.

Opowiedziała ona o naturze w tradycji litewskiej, o sztuce ludowej i motywach związanych z przyrodą wykorzystywanych w wycinankach, tkaninach, wyszywankach, ozdobach ze słomy a także w pieśniach ludowych, bajkach i przypowieściach. Wystawa w Muzeum Stara Plebania wzbogaciła tę opowieść.

Aldona Marianna Wojciechowska, nauczycielka,  etnografka,  była inicjatorką założenia Muzeum "Stara Plebania" w Puńsku, a także zespołów folklorystycznych "Gimtine" oraz "Salcinukas", patronowała także wielu innym zespołom, przywracającym dawne tańce i pieśni. Uczy młodzieży rękodzieła: wycinanek, tkania krajek, komponowania naturalnych obrazów ze słomek i traw. Kieruje Stowarzyszeniem Litewskiej Kultury Etnicznej w Puńsku, przy którym działa m.in. znany zespół "Alna" i które organizuje popularne święto Na Zielną.