Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny:
Krzysztof Czyżewski
kris@pogranicze.sejny.pl

Sekretarz redakcji:
Jolanta Jurkunas
jolanta@pogranicze.sejny.pl

Redaktor:
Ewa Biernacka