Ukraińscy poeci Dmytro Lazutkin i Jaryna Chornohuz laureatami Narodowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki

Dmytro Łazutkin, źródło zdjęcia/source: www.president.gov.ua

Wspaniała wiadomość zza naszej wschodniej granicy - poeci Dmytro Lazutkin i Jaryna Chornohuz laureatami Narodowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki, najważniejszego wyróżnienia dla twórców ukraińskiej kultury.

Napisane przez laureatów tomy poetyckie stanowią część III i IV serii Biblioteki Poezji Ukrainy "W obliczu wojny". Serdecznie gratulujemy i przypominamy, że wiersze obojga poetów znajdziecie w naszej internetowej księgarni:

Dmytro Łazutkin "Ocean Indyjski": https://oficyna.pogranicze.sejny.pl/.../ocean-indyjski...

Jaryna Czornohuz "Owoce wojny": https://oficyna.pogranicze.sejny.pl/.../owoce-wojny...

źródło zdjęć: www.president.gov.ua