Jerzy Ficowski "Gałązka z Drzewa Słońca. Baśnie cygańskie"

gałązka z drzewa słońca - okladka wydanie drugie

Wydana przez nas po raz pierwszy w 1999 roku książka "Gałązka z drzewa słońca. Baśnie cygańskie" autorstwa Jerzego Ficowskiego została wydana ponownie!

"Można tylko żałować, że książki dla dzieci stanowią tak niewielką część dorobku literackiego Jerzego Ficowskiego. Wszystko bowiem, co dzieciom poświęcił, jest wyjątkowe i ma w polskiej literaturze dziecięcej miejsce szczególne. Dotyczy to zwłaszcza Gałązki z Drzewa Słońca, literackiego opracowania zbioru baśni cygańskich, pierwszego w Polsce o tak szerokim adresie i zasięgu oddziaływania. Gałązka... jest nie tylko książką o wybitnej literackiej urodzie, lecz także pierwszym dobitnym znakiem sprzeciwu wobec zadomowionego w utworach dla dzieci złowieszczego i demonicznego stereotypu Cygana - złodziejaszka i wydrwigrosza, porywacza i dręczyciela dzieci, ale przede wszystkim obcego - kogoś kogo zrozumieć ani zaakceptować nie można." - pisała o książce Joanna Papuzińska.

Książka zilustrowana przez artystę Wiesława Szumińskiego otrzymała wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w konkursie "Najpiękniejsze Książki Roku 1999".
Redakcja: Bożena Szroeder
Współpraca redakcyjna, korekta: Marianna Rant-Tanajewska
Opracowanie graficzne: Wiesław Szumiński
Skład i łamanie: Jan Czerniecki, cyjan.net
Druk: Drukarnia Read Me
Wydanie drugie