Tamara Hundorowa, "Łesia Ukrainka. Księgi Sybilli"

Łesia Ukrainka - okładka

"Łesia Ukrainka. Księgi Sybilli" autorstwa Tamary Hundorowej to opowieść o życiu i twórczości wybitnej ukraińskiej pisarki, poetki, aktywistki Łesi Ukrainki, którą badacze uznają za jedną z najważniejszych europejskich modernistek.

Choroba i twórczość w cieniu traumy przeżytej przy łóżku narzeczonego. Szkoła polityki dzięki duchowej i intelektualnej bliskości z działaczem społecznym i historykiem Mychajło Drahomanowem. Miłosna przyjaźń z pisarką Olhą Kobylańską i inne herezje kobiecych namiętności. Fatum artystycznego opętania. Podróże po Europie i turyzm sanatoryjny. Status inności „nowej kobiety” i „cudzoziemki” w ojczyźnie. Życie, podobnie jak pisarstwo, spełnione mit Todesverachtung – z pogardą dla śmierci. To wszystko pozwoliło Łarysie Kosacz-Kwitce iść własną drogą i tworzyć na miarę wyzwań rodzącego się na jej oczach XX wieku. Geniusz Łesi Ukrainki stworzył jedyną w swoim rodzaju feministyczną utopię kulturową.


Redakcja i korekta: Filip Modrzejewski

Tłumaczenie: Hanna Szachowska

Opracowanie graficzne: Krzysztof Czyżewski

Skład: Anita Sznejder


„Książka została opublikowana dzięki wsparciu Programu Tłumaczeniowego Translate Ukraine

This book has been published with the support of the Translate Ukraine Translation Program”