Autorzy Krasnogrudy

Uładzimir Arloú
Sergiusz Awierincew
Zsófia Balla
Adam Bartosz
Václav Bělohradský
Gintaras Beresnevičius
István Bibó
Jacek Borkowicz
Václav Burian
Zbigniew Chojnowski
Ivan Čolović
Gábor Csordás
Krzysztof Czyżewski
Małgorzata Dziewulska
Anna Engelking
Ota Filip
Josef Forbelský
Algirdas J. Greimas
Lajos Grendel
Bela Halmos
Józef Albin Herbaczewski
Hermann Hesse
Ivan Hofmann
Drago Jančar
Sokrat Janowicz
Michal Just
Grigorij Kanowicz
Juozas Kékštas
Simche Keller-Skowroński
Marzanna Bogumiła Kielar
Csaba G. Kiss
György Konrád
Lojze Kovačič
Stefan Kozak
Antoni Kroh
Josef Kroutvor
Teresa Lubkiewicz-Urbanowicz
Zbigniew Machej
Marcelijus Martinaitis
Jiři Marvan
Włodzimierz Mokry
Marcin Niemojewski
Hubert Orłowski
Jíři Orten
Béla Osztojkán
András Pályi
Włodzimierz Paźniewski
János Pilinszky
Nebojša Popov
Grażyna Ruszczyk
Tomaš Šalamun
Czesław Seniuch
Josef Škvorecký
Stanisław Szewczenko
Waldemar Smaszcz
Stevan Tontić
Richard Wagner
Ewa Wiegandt
Saulius Žukas
Uroš Zupan