Ilustratorzy

  • Tomasz Lec
  • Wiesław Osewski
  • Andrzej Strumiłło
  • Wiesław Szumiński
  • Wojciech Wołyński