Natalia Belczenko "Strzała Zenona"

Natalia Belczenko_strzała zenona - okłaska

Tomik ukazał się w  ramach serii Biblioteka Poezji Ukrainy - W obliczu wojny

NATALIA BELCZENKO (1973)- Poetka i tłumaczka. Urodziła się w Kijowie. Ukończyła Wydział Filologiczny Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki. Członkini Ukraińskiego PEN Clubu i STL. Autorka dziesięciu książek poetyckich, m.in. Zrymorodok, Znaky i znady, Murmuracija, Naddnieprze. Jej poezję tłumaczono na 16 języków. Laureatka Nagrody Huberta Burdy (Niemcy, 2000), nagrody za 3 miejsce w konkursie na najlepsze tłumaczenia poezji Wisławy Szymborskiej (Polska, 2015) oraz nagrody Fundacji im. Łesi i Petra Kowałewych (USA, 2019). Stypendystka programu Ministra Kultury RP „Gaude Polonia”. W 2022 – uczestniczyła w V Światowym Kongresie Tłumaczy Literatury Polskiej. Rezydentka Fundacji Wisławy Szymborskiej, Instytutu Literatury (Kraków), Alphabetville (Marsylia). Wśród poetów polskich tłumaczonych przez nią na ukraiński są m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Bolesław Leśmian, Anna Świrszczyńska, Zuzanna Ginczanka, Krzysztof Kamil Baczyński, Kazimiera Iłłakowiczówna, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Mieczysław Jastrun, a także poeci współcześni: Ariel Rosé, Ewa Filipczuk, Janusz Radwański, Barbara Gruszka-Zych, Krzysztof Szatrawski, Urszula Benka, Piotr Mitzner, Krzysztof Lisowski, Michał Rusinek. Tłumaczyła również kolędy polskie.

JANUSZ RADWAŃSKI (1984)- Poeta i tłumacz. Ojciec, muzykant ludowy, muzealnik. Urodził się w Kielcach, mieszka w Kolbuszowej Górnej. Zadebiutował tomem poezji Księga wyjścia awaryjnego (2012), za który otrzymał główną nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Złoty Środek Poezji za najlepszy poetycki debiut książkowy roku. Wydał ponadto książki z wierszami Chałwa zwyciężonym (2013), Kalenberek (2017), Święto niepodległości (2018), Śpiewnik szantowy (2022) oraz arkusz poetycki Żylety (2022). Z poezji ukraińskiej przełożył m.in. tomy wierszy Pawła Korobczuka Kajfuj, kajfuj (2019), Ołeksija Czupy Piędź (2020) oraz Daryny Hładun Radio „Wojna” (2022). W Bibliotece Poezji Ukrainy „W obliczu wojny” ukazały się w jego przekładzie tomy Wołodymyra Bynia Tak jest zapisane (2022) oraz Jurija Zawadskiego nie pytają (2023).

Autorka: Switłana Powalajewa
Wydawca: Fundacja „Pogranicze”
Nazwisko tłumacza: Jakub Pszoniak
Tytuł oryginału: Триб
Język oryginału: ukraiński
ISBN 978-83-68114-07-2
EAN 978836811407