Pamiętanie Miłosza

Spotkanie na krasnogrudzkim ganku, 14 sierpnia, w ósmą rocznicę śmierci Czesława Miłosza. W uroczystości udział biorą: przyjaciele poety, wydawcy, tłumacze, krytycy, a także miłośnicy jego poezji. Spotkanie poprzedzi msza św. w języku litewskim i polskim w kościółku w Żegarach.

W ubiegłych latach obecni byli, m.in.: Tomas Venclova, Barbara Toruńczyk, Rita Gombrowicz, Paweł Huelle, Irena Jun, Andrzej Strumiłło, Jerzy Illg, Henryk Woźniakowski, Irena Grudzińska-Gross, Anatol Roitman.