Pamiętanie Miłosza / 2023

Pamiętanie Miłosza

14 sierpnia (poniedziałek) PAMIĘTANIE MIŁOSZA. Spotkanie w rocznicę śmierci Czesława Miłosza. Zapraszamy

- Msza w intencji Poety. Kościół w Żegarach, g. 16.00

- „Miłosz w obliczu jutra”. Debata wokół książki „Czesław Miłosz i wiek XXI” z udziałem Joanny Zach, Krzysztofa Czyżewskiego i Mindaugasa Kvietkauskasa. Kawiarnia „Piosenka o porcelanie”, g. 17.00

- Zbiorowe czytanie poezji Czesława Miłosza w przestrzeni Niewidzialnego Mostu, Krasnogruda, g. 19.00

Wiersze Czesława Miłosza z tomu "To" po polsku, ukraińsku i białorusku czytali Krzysztof Czyżewski, Paweł Szymański, Agata Cygańska, Małgorzata Sporek-Czyżewska, Marca Shore, Volha Aleinik, Adam Jasionek, Józef Dyrda, Zbigniew Fałtynowicz, Joanna Zach, Iryna Mularczuk, Khalil Khalilov, Tomothy Snyder.

Pamiętanie Miłosza