Limes – Pontes – Agora: opowieść o nowym pograniczu Europy w ośmiu odsłonach

Limes – Pontes – Agora: opowieść o nowym pograniczu Europy w ośmiu odsłonach

Wystawa poświęcona jest polskim tradycjom dialogu międzykulturowego, ich kontynuacji po przełomie 1989 roku oraz przyszłościowej wizji praktykowania dialogu na nowych pograniczach Europy.
Tytuł wystawy nawiązuje do trzech motywów przewodnich, na których opiera się zarówno warstwa tekstowo-opisowa wystawy, jak i jej warstwa konstrukcyjno-wizualna.

Limes – to granice, które z jednej strony są źródłem podziału i wykluczenia, konfliktów i izolacji, z drugiej natomiast strony stanowią o tożsamości i trwałości zróżnicowania, w tym również kulturowego.

Pontes – odnosi się do mostów, które jako pierwsze padają ofiarą konfliktów, lęków przed obcością, kryzysu wielokulturowości. Jednocześnie symbolizują tożsamość otwartą, pograniczną, integracyjną, której częścią immanentną są: „inny”, druga strona, przekroczenie. Wreszcie symbol ten odwołuje się do kształtowania kompetencji międzykulturowej, do nowoczesnego rzemiosła budowania mostów.

Agora – symbolizuje przestrzeń współistnienia, etos obywatelski, matrycę integracyjną, która pozwala ludziom różnych języków, kultur, pokoleń, światopoglądów żyć razem, w obrębie jednej wspólnoty.
Zbudowana jest z ośmiu stacji/odsłon:

  1. Pogranicze – etos i tradycja
  2. Pogranicze – mapa
  3. Pogranicze – Atlantyda
  4. Czesław Miłosz – wygnaniec i powracający
  5. Spotkanie 1989 – poeta i praktycy kultury czynnej
  6. Ośrodek POGRANICZE – pamięć, edukacja, współistnienie
  7. Budowniczowie mostów – laboratoria praktyk międzykulturowych
  8. Międzynarodowe Centrum Dialogu i Prowincja Pedagogiczna


Wernisaż wystawy odbył się 18 października 2010 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu.

Koncepcja, synopsis, tekst: Krzysztof Czyżewski, Małgorzata Sporek-Czyżewska
Koncepcja plastyczna: Wiesław Szumiński
Współpraca: Marek Skorupski, Bożena Szroeder
Projekt graficzny: Witold Minkowski
Wideo: Marcin Gwiazdowski

wtorek – niedziela
3 lipca – 31 sierpnia
godz. 10.00 – 18.00
bilety: 5 zł, 3 zł – ulgowy

Wystawa przygotowana została w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Zbliżenia Kultur UNESCO 2010.

Artykuły o wystawie: