Księgarnia Pogranicza

Witryna prezentuje przede wszystkim wydawnictwo „Pogranicze”, które promuje literaturę dotyczącą problematyki dziedzictwa kulturowego regionów, bolesnego sąsiedztwa między narodami, a także zajmuje się popularyzacją i upowszechnianiem wiedzy na temat kultury krajów Europy Środkowowschodniej.

Wydawnictwo rozpoczęło swoją działalność w 1993 roku publikacją pierwszego numeru pisma „Krasnogruda” poświęconego narodom, kulturom i małym ojczyznom Europy Środkowowschodniej. Pismo w 1996 roku otrzymało nagrodę paryskiej „Kultury”.

Serie wydawnicze:

„Biblioteka Krasnogrudy” – w 1994 roku ukazała się pierwsza książka wydana przez „Pogranicze” Nie bój się Cygana Adama Bartosza. Zapoczątkowała ona także pierwszą serię wydawniczą „Pogranicza”. Ze znakiem „Biblioteki Krasnogrudy” ukazało się do tej pory dwadzieścia osiem książek.

„Biblioteka Sejneńska” zainicjowana została książką Kroniki sejneńskie pod red. Bożeny Szroeder.

„Meridian” – poezja, opowiadania i powieści, eseistyka wybitnych pisarzy, głównie z Europy Środkowej. Są wśród nich, m.in.: Elias Canetti, Jerzy Ficowski, Grigorij Kanowicz, Fatos Lubonja, Jonas Mekas, Norman Manea, Predrag Matvejević, Bohdan Osadczuk, Patrik Ouředník, Gregor von Rezzori, Izet Sarajlić, Mihail Sebastian, Josef Škvorecký, Tomas Venclova, Claudio Magris.

W 2000 roku seria została nagrodzona przez „Literaturę na świecie” za „wytrwałe, zróżnicowane, odważne i mądre sprzyjanie idei sąsiedztwa”. W 2009 roku, czeski pisarz emigracyjny Josef Škvorecký otrzymał Literacką Nagrodę Europy Środkowej ANGELUS za książkę Przypadki inżyniera ludzkich dusz wydanej w tej serii, a za jej tłumaczenie Andrzej Jagodziński otrzymał pierwszą w historii nagrodę za ANGELUSA w kategorii dla tłumaczy.

„Sąsiedzi” – nazwę serii nadała książka Jana Tomasza Grossa Sąsiedzi: historia zagłady żydowskiego miasteczka, która stała się tematem szerokiej publicznej debaty w Polsce i za granicą. Książka Wojciecha Tochmana Jakbyś kamień jadła uzyskała nominację do nagrody literackiej NIKE 2003.

„Otwarte regiony Europy Środkowo-Wschodniej” – seria poświęcona wielokulturowemu dziedzictwu społeczności pogranicza. W tej serii ukazały się, m.in.: Bukowina po stronie dialogu pod red. Kazimierza Feleszki oraz Spisz – wielokulturowe dziedzictwo pod red. Antoniego Kroha.
[endif]

„Biblioteka Vincenzowska” – w ramach tej serii ukazały się dotąd wszystkie tomy monumentalnego dzieła Stanisława Vincenza Na wysokiej połoninie.

„Ornamenty historii” – w tej serii ukazała się m.in. książka Timothy'ego Snydera Rekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś 1569–1999, uhonorowana w 2008 roku Nagrodą Naukową im. Jerzego Giedroycia.

„Ex oriente” – dotychczas ukazały się w tej serii książki poświęcone przedwojennemu Wilnu: Daniela Kaca Wilno Jerozolimą było: rzecz o Abrahamie Sutzkewerze i Samuela Baka Słowami malowane: wspomnienie Wilna.

„Inicjał” – seria poetycka, której numerowane egzemplarze zawierają oryginalną grafikę, zainaugurowana w 2008 roku tomem poezji Zbigniewa Macheja Zima w małym mieście na granicy.

wtorek - niedziela
godz. 10.00 - 18.00