Pamiętanie Miłosza / 2021

Pamiętanie Miłosza 2021

14 sierpnia (sobota): PAMIĘTANIE MIŁOSZA. Spotkanie w 17 rocznicę śmierci Czesława Miłosza.

- MSZA PAMIĘCI POETY. Kościół w Żegarach, g. 16.

- MIŁOSZ I WOJNA. Z Ireną Grudzińską-Gross, autorką książki Miłosz i długi cień wojny, rozmawia Krzysztof Czyżewski. Kawiarnia „Piosenka o porcelanie”, g. 17.

- MISTERIUM WIERSZA. Zbiorowe czytanie poezji Miłosza i jemu dedykowanej. Przestrzeń Niewidzialnego Mostu, g. 18.

- SZTETL. Koncert zespołu dawnych członków Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Biała Synagoga, Sejny, g. 20.00

Irena Grudzińska-Gross. Historyczka literatury i idei, eseistka i publicystka, profesor literatury porównawczej Uniwersytetu Bostońskiego. Studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim przerwa­­­ne w 1968 roku kontynuowała w Rzymie i Nowym Jorku, gdzie zrobiła doktorat w roku 1982 na Columbia University. Wykładała na uniwersyte­tach Emory, New York i Princeton. Kierowała programem dla Europy Środkowo-Wschodniej przy Funda­cji Forda (1998–2003). W latach 2003–2008 dyrektor In­­stytutu Nauk Humanistycznych Boston University. Obecnie profesor w Instytu­cie Slawistyki PAN i stypendystka Fundacji Guggenheima.