Międzynarodowe Centrum Dialogu

Międzynarodowe Centrum Dialogu

Powstało na bazie zrewitalizowanego kompleksu dworskiego rodziny Czesława Miłosza w Krasnogrudzie. Dzięki odbudowie trzech budynków (dworu, oficyny, „ptaszników”) oraz parku, zrealizowanej ze środków Funduszu Norweskiego i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powstała nowa przestrzeń dla kultury zagospodarowana programem łączącym innowacyjność praktyk kulturowych z rozwojem społeczności lokalnej. Jest to także placówka dedykowana badaniu i upowszechnianiu rzemiosła praktykowania dialogu międzykulturowego na różnych pograniczach świata.