Księgarnia Pogranicza

Witryna oferuje przede wszystkim publikacje Fundacji Pogranicze która promuje literaturę dotyczącą problematyki dziedzictwa kulturowego regionów,  sąsiedztwa między narodami, a także zajmuje się popularyzacją i upowszechnianiem wiedzy na temat kultury krajów Europy Środkowowschodniej.

lipiec, sierpień
wtorek – niedziela
godz. 10.00 – 18.00