„Dolina Issy” – film zrealizowany na podstawie spektaklu Teatru Sejneńskiego

Od 2004 roku, kiedy „Pogranicze” stało się gospodarzem dworu i parku w Krasnogrudzie, realizowany jest program „Trakt krasnogrudzki”. Uczestniczy w nim młodzież pogranicza polsko-litewskiego, mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz licznie odwiedzający to miejsce turyści.

W ostatnich latach, za sprawą Teatru Sejneńskiego, w letnie miesiące dwór krasnogrudzki wraz z parkiem ożywał. Młodzi spędzali tu wakacyjny czas, stając się prawdziwymi gospodarzami miejsca. Zaczęli od odzyskiwania utraconej pamięci. Wśród najstarszych mieszkańców sąsiednich wiosek szukali śladów przeszłości krasnogrudzkiego dworu, jego przedwojennych mieszkańców. W samym dworze przygotowali wystawy poświęcone historii rodziny Czesława Miłosza, właścicieli majątku krasnogrudzkiego, jego pobytom w czasach młodzieńczych i powrotom do tego miejsca po pięćdziesięciu latach.

Wystawy odwiedzali liczni turyści szukający miejsc związanych z osobą poety noblisty. Młodzi stawali się przewodnikami-opowiadaczami o historii dworu, jego dawnych mieszkańcach, o kontekstach kulturowych i tradycjach jagiellońskich regionu.

Działały tu też pracownie artystyczne, muzyczne, plastyczny, teatralne, dziennikarskiego reportażu, warsztaty architektonicznego kształtowania przestrzeni i ekologiczne. Na ganku krasnogrudzkim odbywały się gościny z koncertami, wieczorami poetyckimi, spotkaniami autorskimi i wykładami. Krasnogruda gospodarzona przez młodzież sejneńską zaczęła tętnić życiem. Stała się punktem czytelnym na mapie kulturalno-turystycznej Polski. Młodzi z Teatru Sejneńskiego stworzyli w formie plenerowego przedstawienia teatralnego opowieść krasnogrudzką wyreżyserowaną przez Małgorzatę Sporek-Czyżewską i Wojciecha Szroedera. „Dolina Issy – opowieść w obrazach, po zmroku, w przestrzeniach parku krasnogrudzkiego” – tak brzmi jej pełny tytuł. Wywiedziona została z książki Czesława Miłosza, w której przywołuje on obrazy z dzieciństwa, kreśli portrety zapamiętanych ludzi. W spektaklu brzmi poezja Miłosza od pierwszych wierszy powstałych tu, w Krasnogrudzie, po dojrzałą poezję ze wszystkich okresów życia, brzmią też pieśni i modlitwy pogranicza.

Na spektakl późnymi wieczorami docierała publiczność – z Sejn i okolic, z Polski, Litwy i ze świata – nie zrażały jej ciemność i trudy wędrówki po nocnym parku pośród chaszczy. Prowadzeni światłem oliwnej lampki widzowie docierali do miejsc, gdzie wyłaniały się obrazy teatralnej opowieści.

W sierpniowe noce 2008 roku, przez osiem dni trwała rejestracja na taśmie filmowej spektaklu. Z radością dzielimy się z Państwem opowieścią krasnogrudzką tym razem w postaci filmu.

Scenariusz i reżyseria: Małgorzata Sporek-Czyżewska, Wojciech Szroeder 
Realizacja: Alex Pavlović

wtorek – niedziela
godz. 17.00 
wstęp wolny