Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza

Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza gromadzi i opracowuje zbiory (nie tylko w języku polskim) tematycznie poświęcone dziedzictwu kulturowemu narodów Europy Środkowej i Wschodniej, Azji i Kaukazu. Jest to unikalna kolekcja należąca do jednych z największych o takiej tematyce w Polsce i na świecie. W strukturze Centrum Dokumentacji znajdują się: Pracownia Europy Środkowo-Wschodniej, Pracownia Krajów Nadbałtyckich, Pracownia Azji Środkowej i Kaukazu, Pracownia Judaistyczna, Pracownia Cyganologiczna, Pracownia Regionalna, Pracownia Czasopism i Wycinków Prasowych, Pracownia Filmowa i Płytoteka, Pracownia Pocztówek i Fotografii, Pracownia Rycin.

poniedziałek – piątek
godz. 10.00 – 17.00