Marzec

Zakupiono pierwszy samochód volkswagen bus.

Prowadzono prace przygotowawcze do remontu dworu w Hucie przekazanego "Pograniczu" po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym.

Prace przygotowawcze (wyjazdy, korespondencja, rozmowy) zmierzające do uczynienia z Sejn tzw. Eurowioski w ramach programu dotowanego przez EWG. Opiekę nad projektem sprawowała Wanda Wróbel-Remstedt.

W czasopiśmie "Kresy Literackie" nr 3/1991 ukazał się artykuł Krzysztofa Czyżewskiego pt. "Pamięć starowieku"